Truyện Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư (٩ܓܨDiễm Linh Cơ ۶♡⎠)

Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư

Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư

Tác giả:
٩ܓܨDiễm Linh Cơ ۶♡⎠
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kịch bản không đúng
Mới nhất:
Chương 150: Ngươi nên cảm thấy may mắn (5 ngày trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 23 người đánh giá
Thiên Linh đại lục, nhân loại thuộc về yếu thế quần thể. Ma thú hoành hành, yêu tộc hưng thịnh.

Thế giới này thuộc về võ giả, nhưng hắn lại không cách nào trở thành võ giả, nhưng lại có thể học được võ kỹ.

Đây là võ giả thế giới, hắn vậy mà trở thành một tên pháp sư?

Mang trên người Vạn Pháp Chi Thư, học được vũ trụ hết thảy ma pháp.

Mang trên người Chân Giải Chi Nhãn , nhìn thấu thế gian vạn vật.

Mang trên ngươi Vận Mệnh Chi Trượng, chống lại thế gian hết thảy vũ khí.

Mang trên người quả cầu của Thần Ra, hồi sinh người chết.

Được Thượng Cổ Tôn Giả chân truyền, hắn bước vào con đường truyền kỳ ma pháp sư.

Cảnh giới võ giả: Luyện Linh cảnh, Khai Linh cảnh, Huyền Linh cảnh, Ngự Linh cảnh, Thông Linh cảnh, Tử Linh cảnh, Thánh Linh cảnh. Mỗi cảnh giới chia thành hạ cấp, trung cấp cùng cao cấp.

Cấp bậc công pháp: Thiên - Địa -Huyền - Hoàng (từ cao tới thấp). Tối cao Thánh cấp. Mỗi cấp chia thành hạ cấp, trung cấp cùng cao cấp.

Cấp bậc võ kỹ: Thiên - Địa - Huyền - Hoàng (từ cao tới thấp). Tối cao Thánh cấp. Mỗi cấp chia thành hạ, trung, cao cấp tam phẩm.
Võ kỹ độ thành thạo (từ thấp tới cao): Lược Hữu Tiểu Thành, Lô Hỏa Thuần Thanh, Xuất Thần Nhập Hóa, Đăng Phong Tạo Cực.

Cảnh giới pháp sư: Học Đồ, Sơ Cấp pháp sư, Trung Cấp pháp sư, Cao cấp pháp sư, Ma pháp sư, Đại Ma pháp sư, Thánh Ma đạo sư. Pháp thần.

PS: Đây là truyện việt, sẽ vào VIP, m.n chú ý trước khi nhảy

Cầu np, kim đậu, các loại châu!
Link hình ảnh vật phẩm và nhân vật trong truyện:
https://forum.readslove.com/showthread.php?t=12440