Truyện Võng Du

Pháp Gia Vĩnh Viễn Là Đại Gia Ngươi 247.9 k

Rõ ràng nói là tiềm hành thức game giả lập, lại là một cái có linh hồn thế giới.Rõ ràng pháp sư là giai đoạn trước yếu nhất nghề nghiệp, nhưng trưởng thành nhân vật chính, lại có thể đè ép cái khác nghề nghiệp...

Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ 2.6 m

Chính hưởng thụ cái này lớp 12 cuối cùng nhất một cái nghỉ hè chuẩn đại học sinh La Tập, đang tiếp thụ trò chơi hảo hữu mời, trở thành 'Văn Minh Quật Khởi' cái trò chơi này người chơi sau khi, cả đời người...

Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ 566.0 k

"Mạnh nhất trên thế giới kỹ năng, là cần chủ động thi triển kỹ năng sao?" "Sai! Là bị động kỹ!" "Cái gì là bị động kỹ?" "Bị động kỹ, là thuần phát chủ động kỹ, là không người sẽ đi phòng bị sát chiêu,...

Mới cập nhật