Truyện Tiên Hiệp

BTV đề cử

Tiên Cung

Thiên Thư Phong Thần Bảng, Địa Thư Sơn Hải Kinh, Nhân Thư Sinh Tử Bộ!Trên chín tầng trời, chính là Tiên cung!

Tu La Vũ Thần

Luận tiềm lực, không tính thiên tài, có thể Huyền công võ kỹ, đều có thể vô sự tự thông.Luận mị lực, thiên kim tiểu...

Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Tu Tiên Khó A

Tiên võ kỷ nguyên, ba tháng ba. Tại chưởng môn không ngừng nỗ lực dưới, Thanh Vân Đạo Tông rốt cục nghênh đón vị trí...

Yêu Long Cổ Đế 31.4 m

Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn, đã từng chấp chưởng thánh vực, trấn áp một thế, làm Ngân Hà tinh hệ đỉnh! Lại bởi vì dung hợp các đại tu vi cấp độ, tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Dưới tay làm phản,...

Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh 2.5 m

( Quyển sách tên đầy đủ: Thường Thường Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh )Các ngươi đã từng nghe qua câu:"Dáng dấp đẹp trai, vận khí tốt!"?Sao? Chưa nghe qua à? Vậy để ta biểu diễn cho các ngươi nhìn !!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P/s từ converter:Truyện hài...

Mới cập nhật