Truyện Hiện Đại Ngôn Tình

BTV đề cử

Đại Thần Ngươi Người Thiết Lập Sập

[ giới giải trí + học bá + hơi huyền huyễn + không lô-gích ] T thành hào phú Giang gia nuôi trong nhà mười...

Miệng Của Ảnh Hậu Từng Khai Quang

"Giang Tiểu Bạch miệng, hại người quỷ!" Đại phù sư Giang Bạch nghiên cứu chế tạo Linh Vận phù lúc bị tạc chết, vừa mở...

Tiền Phương Năng Lượng Cao 8.1 k

Nơi này có nguy hiểm nhất nhiệm vụ, có rất nhiều hậu thù lao. Tiếp theo giây có thể là sinh mệnh chung kết, có thể là không thể quay đầu vực sâu, cũng có khả năng cuối cùng trở thành thần, đứng ở chúng...

Trọng Sinh Cửu Linh Lạt Thê Liêu Phu 72.3 k

Trọng Sinh Cửu Linh Lạt Thê Liêu Phu giới thiệu tóm tắt: Quân hôn không gian sảng văn song cường cường cưng chiều một chọi mộtTrọng sinh trở lại mười một năm trước, Diệp Thanh Thanh chỉ muốn có cừu báo cừu, có ân báo...

Mới cập nhật