Truyện Hiện Đại Ngôn Tình

Miệng Của Ảnh Hậu Từng Khai Quang 134.7 k

"Giang Tiểu Bạch miệng, hại người quỷ!" Đại phù sư Giang Bạch nghiên cứu chế tạo Linh Vận phù lúc bị tạc chết, vừa mở mắt liền thành mười tám tuyến tiểu minh tinh Giang Tiểu Bạch, ngoài ý muốn vui vẻ lấy "Miệng quạ...

Mới cập nhật