Truyện Khoa Huyễn Không Gian

BTV đề cử

Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Người khác về hưu, nuôi cháu giữ trẻ quảng trường vũ. Bùi Diệp về hưu, khắc kim nuôi tể giả người giấy (*). Khắc kim...

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Chết

A Cẩm cảm thấy sinh hoạt không thú vị, không nghĩ lại bị hệ thống nhặt được, muốn nàng hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt...

Xuyên Nhanh: Luận Phản Công Chính Xác Tư Thế 472

Hệ thống: Túc chủ, người ủy thác chỉ là hi vọng nãi nãi khỏe mạnh, đệ đệ bình an lớn lên, ngươi làm sao biến thành nhà giàu nhất rồi? Tinh Vân: Không có ý tứ, dùng sức quá mạnh. Hệ thống: Túc chủ, người...

Xuyên Nhanh: Nhân Vật Phản Diện Nữ Phụ, Ngươi Có Độc 1.8 k

Nhân vật phản diện BOSS đều quyền cao chức trọng, tỉ như nói: Hắc hóa thiếu niên Tể tướng, âm lãnh Cẩm Y vệ đô đốc, tàn bạo Đế vương, trong vòng lật tay thành mây trở tay thành mưa kim chủ đại nhân. ....

Mới cập nhật