Truyện Huyền Nghi

BTV đề cử

Ta Tại Hollywood Làm Đạo Sĩ

【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Ta tại Hollywood làm đạo sĩ 】 Sở Phong xuyên qua đến thế...

Ta Từ Trên Thân Quỷ Xoát Thuộc Tính

【 bay lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Ta từ quỷ trên thân xoát thuộc tính 】 Vương Bình thu hoạch...

Bắt Đầu Thức Tỉnh Sơn Hải Kinh

【 Bfaloo.com cấp A ký kết tiểu thuyết: Yêu ma khôi phục: Bắt đầu thức tỉnh Sơn Hải Kinh 】 【 quỷ dị! Bảy tên...

Ta Võ Công Vô Thượng Hạn

【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Ta võ công vô thượng hạn 】Lâm Uyên trùng sinh đến một cái...

Đừng Chạy, Để Cho Ta Ăn Một Miếng!

Buff đậu bạo chương 10k = 3 chươngMomo : 0935205950 10k = 4 chương « B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác...

Khủng Bố Bút Ký 245

Không ai biết bọn chúng là ai, cũng không người nào biết chúng ta vì sao lại ở chỗ này, hắn bị chọn một cách ngẫu nhiên, việc chúng ta có thể làm là chỉ có trốn! Những sinh mạng lần lượt tranh đấu với...

Siêu Phẩm Mệnh Sư 672

Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ đọc sách, lục danh thất tướng bát kính thần, cửu giao quý nhân thập dưỡng sinh!Mệnh chữ đi đầu, đây là tiên thiên chi mệnh, không thể sửa đổi.Sau đó, đọc sách, hành...

Ta Có Thể Trở Về Không Chết 3.0 k

Trùng sinh thế giới song song, nơi này lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. . . Nửa đêm sau mười hai giờ không cho tiến vào phòng vệ sinh. Rạng sáng lúc hai giờ đúng vang lên tiếng đập cửa. Một cái tóc tai...

Ta Tại Tokyo Làm Hòa Thượng 320

1. Trùng sinh Nhật Bản Tokyo, trở thành chùa miếu dự khuyết hòa thượng. Shiraishi Shu chỉ muốn đọc sách, niệm kinh, học tập, phong phú bản thân, truyền bá chính năng lượng. Lại không nghĩ bình tĩnh thường ngày, tổng bị yêu ma quỷ...

Đuổi Thi Thế Gia 4.4 k

bầu trời tam kỳ nhật nguyệt tinh, chư thần thống chiếu trấn tam phương, mạt sát mãnh quỷ không lưu tình, che trời lấp đất thần quỷ kinh, tà ma yêu nghiệt hưu tác quái. Phá gian phá yêu phá bất bình. ................................ Trăm năm...