Truyện Huyền Nghi Thần Quái

BTV đề cử

Thúc, Mạng Ngươi Thiếu Ta

❂ Vinh danh Minh Chủ ❂huhaha“Thúc, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, hôm nay sẽ có huyết quang tai ương, không nên...

Người đọc đề cử