Truyện Huyền Nghi Thần Quái

BTV đề cử

Thúc, Mạng Ngươi Thiếu Ta

❂ Vinh danh Minh Chủ ❂huhaha“Thúc, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, hôm nay sẽ có huyết quang tai ương, không nên...

Tu Tiên Sau Ta Xuyên Về Tới

Bị sét đánh đến tu chân - thế giới Tần Tố cẩn trọng tu luyện, kết quả đang phi thăng lúc bị Cửu Tiêu Thần...

Mới cập nhật