Truyện Quân Sự

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường mạnh nhất tửu lâu ) Dương Hiên xuyên việt Đại Đường...

Đại Đường: Nữ Đế Tha Mạng

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường: Nữ Đế tha mạng ) trọng sinh Đại Đường, Nữ Đế...

Bắc Tụng

Khấu Quý hồn xuyên Bắc Tống, trở thành thiên cổ danh tướng Khấu Chuẩn từ tôn, làm một cái tiêu chuẩn quan ba đời, hắn...

Ta Đế Quốc

Khi gào thét mà xuống Messerschmitt máy bay chiến đấu phóng tới vỗ cánh cự long; khi T-34 xe tăng đối mặt toàn thân khôi...

Đô Thị Âm Dương Sư

Đô thị đèn màu rực rỡ về đêm, nhưng là yêu ma ăn thịt người.Bóng ma phía dưới, cơ hồ mỗi ngày có người biến...

Lĩnh Nam Ký 18.2 k

Máu đã chảy, tinh thần vẫn còn, nhưng tiếc thay quân thù hùng mạnh và đông đảo. Nó đang dần dần kéo một dân tộc đang sống yên bình sau 3 năm giành độc lập lại quay về thời kỳ đen tối lần nữa. Ai...

Phấn Đấu Ở Đại Đường 120.3 k

"Tiêu Hàn, ngươi vàng xuống!" "Lười nhặt..." "Tiêu Hàn, Đột Quyết lại tới!" "Ai, tới tiến cống! Không đứng đắn, lập tức miệng rộng phiến hắn!" "Tiêu Hàn, cây gậy tới nhận tổ rồi!" "Nhanh! Loạn côn đánh cho ta đi ra ngoài! ! !"...

Nhân Hoàng Kỷ 1.4 m

Ta không thể đem thế giới này, nhường cho người ta khinh bỉ ! Vì lẽ đó, Vương Xung giẫm lên xương khô biển máu, bước lên Nhân Hoàng bảo tọa, xoay chuyển tình thế ở đã ngã, thành tựu một đoạn vô thượng truyền...

Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ 1.4 m

Chính hưởng thụ cái này lớp 12 cuối cùng nhất một cái nghỉ hè chuẩn đại học sinh La Tập, đang tiếp thụ trò chơi hảo hữu mời, trở thành 'Văn Minh Quật Khởi' cái trò chơi này người chơi sau khi, cả đời người...

Ta Đoạt Xá Tinh Linh Vương 10.5 k

【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Ta đoạt xá tinh linh vương 】 【 năm 2019 độ đứng đầu nhất tây huyễn tinh linh tranh bá văn 】 Đoạt xá trở thành tự nhiên tinh linh nhất tộc tinh...

Mới cập nhật