Truyện Quân Sự

BTV đề cử

Lĩnh Nam Ký

Máu đã chảy, tinh thần vẫn còn, nhưng tiếc thay quân thù hùng mạnh và đông đảo. Nó đang dần dần kéo một dân tộc...

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Võ nồi: lấy thân mà nện, lấy nắp mà chém. 108 đường thiên cương địa sát.Ám khí trầu cau: lá trầu làm từ miếng thép...

Điệp Ảnh Phong Vân

Một bình phàm phổ thông công vụ viên, gặp may đúng dịp về tới 1936 năm, tìm kiếm tổ chức dưới đất, truy tra Nhật...

Võng Du Dã Man Cùng Văn Minh

Mỗi cái nam sinh đã từng cũng đã có một cái Đế Vương mộng, mộng tưởng bản thân trở thành cao cao tại thượng Đế...

Hoan Nghênh Đi Tới Thế Giới Chiến Tranh

Thế giới chiến tranh là một khoản Hard core quân sự loại trò chơi, mệnh danh đem nhân loại lịch sử trên tất cả chiến...

Phấn Đấu Ở Đại Đường 23.2 k

"Tiêu Hàn, ngươi vàng xuống!" "Lười nhặt..." "Tiêu Hàn, Đột Quyết lại tới!" "Ai, tới tiến cống! Không đứng đắn, lập tức miệng rộng phiến hắn!" "Tiêu Hàn, cây gậy tới nhận tổ rồi!" "Nhanh! Loạn côn đánh cho ta đi ra ngoài! ! !"...

Triệu Hoán Quân Đoàn 27.0 k

Trò chơi « Thiên Mệnh » đóng lại, cũ giả lập kinh tế thời đại kết thúc, ba năm sau « Quân Đoàn Triệu Hoán » mở ra, « Thiên Mệnh » bên trong không cách nào sử dụng chuyển chức đạo cụ dĩ nhiên...

Ta Ở Đại Đường Cải Trang Vi Hành 19.1 k

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Ta ở Đại Đường cải trang vi hành ) xuyên việt trở thành Lý Thế Dân con trai thứ chín, Đường Cao Tông Lý Trị, đồng thời trói chặt một cái Vạn Cổ...

Đại Đường: Nữ Đế Tha Mạng 22.2 k

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường: Nữ Đế tha mạng ) trọng sinh Đại Đường, Nữ Đế Võ Tắc Thiên vì là quân vương! Càng chết người là, thế giới này, lại có mấy cái Nữ Đế!...

Tam Quốc: Đại Hán Thiên Tử 160.6 k

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Tam Quốc: Đại Hán thiên tử ) trọng sinh Hán Mạt, trở thành Thiên Thừa Vương, khăn vàng muốn lên, Hán Thất sắp sụp . "Keng, Thủy Hoàng Doanh Chính yêu cầu chuyển...

Mới cập nhật