Truyện Quân Sự

BTV đề cử

Nhân Hoàng Kỷ

Ta không thể đem thế giới này, nhường cho người ta khinh bỉ ! Vì lẽ đó, Vương Xung giẫm lên xương khô biển máu,...

Đại Đường: Nữ Đế Tha Mạng

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường: Nữ Đế tha mạng ) trọng sinh Đại Đường, Nữ Đế...

Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường mạnh nhất tửu lâu ) Dương Hiên xuyên việt Đại Đường...

Tam Quốc: Gien Lấy Ra

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Tam Quốc: Gien lấy ra ) "Keng! Chúc mừng chủ ký sinh lấy...

Đại Đường Thái Tử Này Có Điểm Lạ

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Cái này Đại Đường Thái tử có điểm lạ ) xuyên việt trở...

Đại Đường Chi Thiên Cổ Đế Vương 6.2 k

) vượt qua đến Đường Triều Trịnh Quán thời kì, trở thành Đường Thái Tông Lý Thế Dân thứ năm tử Lý Hữu. Trên người chịu "Thiên Cổ Đế Vương" hệ thống, võ công, kỹ thuật, dược phẩm, thậm chí là Bạch Khởi, Triệu Vân,...

Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ 1.5 m

Chính hưởng thụ cái này lớp 12 cuối cùng nhất một cái nghỉ hè chuẩn đại học sinh La Tập, đang tiếp thụ trò chơi hảo hữu mời, trở thành 'Văn Minh Quật Khởi' cái trò chơi này người chơi sau khi, cả đời người...

Bắc Tụng 215.7 k

Cảm ơn lão setviad đã tặng ta 100k.PS: TÁC LÀ DÂN MỚI LÊN ĐƯỢC LV5 BÊN QIDIAN NHƯNG ĐÂY LÀ TRUYỆN THỨ 2 CỦA TÁC THÌ MỌI NGƯỜI CŨNG HIỂU CÁI CHUYỆN GÌ RỒI ĐẤY. VÀO ĐÂY ĐỪNG ĐÒI HỎI TÁC QUÁ TỐT VỀ MẠCH...

Đại Đường:Khiến Nữ Tướng Quân Bức Hôn 91.4 k

Truyện scan từ chương 50Buff đậu thêm chương 10k đậu = 5 chương[ bay Lư mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Đại Đường: Khiến Nữ Tướng Quân Bức Hôn ] Đại Đường có công tử, khí chất như Tiên, nho nhã ổn...

Đại Đường : Cá Ướp Muối Người Ở Rể 319.4 k

Truyện scan từ chương 50Buff đậu thêm chương 10k đậu = 5 chương【 faloo mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường: Cá ướp muối người ở rể 】 xuyên việt về Đại Đường, trở thành Hàn gia người ở rể, thân...

Mới cập nhật