Truyện Quân Sự

BTV đề cử

Thứ Tộc Vô Danh

Mỗi cái thời đại chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy nhân vật thiên tài giống như sao chổi đồng dạng loá mắt, những...

Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ

Chính hưởng thụ cái này lớp 12 cuối cùng nhất một cái nghỉ hè chuẩn đại học sinh La Tập, đang tiếp thụ trò chơi...

Ta Đế Quốc

Khi gào thét mà xuống Messerschmitt máy bay chiến đấu phóng tới vỗ cánh cự long; khi T-34 xe tăng đối mặt toàn thân khôi...

Lĩnh Nam Ký

Máu đã chảy, tinh thần vẫn còn, nhưng tiếc thay quân thù hùng mạnh và đông đảo. Nó đang dần dần kéo một dân tộc...

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Võ nồi: lấy thân mà nện, lấy nắp mà chém. 108 đường thiên cương địa sát.Ám khí trầu cau: lá trầu làm từ miếng thép...

Đại Đường: Võ Thần Group Chat 2.6 k

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường: Võ thần Group Chat ) Trịnh Quán mười lăm năm.Hắn lấy hàn môn thân bước vào Vệ Quốc Công Lý Tĩnh phủ đệ, trở thành Lý phủ con rể.Xuyên việt mà...

Điệp Ảnh Phong Vân 70.8 k

Một bình phàm phổ thông công vụ viên, gặp may đúng dịp về tới 1936 năm, tìm kiếm tổ chức dưới đất, truy tra Nhật Bản gián điệp, tại ầm ầm sóng dậy đại thời đại bên trong vì tổ quốc, vì dân tộc giải...

Võng Du Dã Man Cùng Văn Minh 6.6 k

Mỗi cái nam sinh đã từng cũng đã có một cái Đế Vương mộng, mộng tưởng bản thân trở thành cao cao tại thượng Đế Vương, nhất thống toàn thế giới. Đáng tiếc ở văn minh độ cao phát đạt hiện đại xã hội, cái...

Đại Đường Chi Diêm Vương Tha Mạng 14.0 k

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường chi Diêm Vương tha mạng ) Xuyên việt Đại Đường, trở thành khởi thi Diêm Vương, trăm vạn âm linh cung cấp ta điều động! Lịch sử danh tướng từ Âm...

Hoan Nghênh Đi Tới Thế Giới Chiến Tranh 5.4 k

Thế giới chiến tranh là một khoản Hard core quân sự loại trò chơi, mệnh danh đem nhân loại lịch sử trên tất cả chiến dịch đều sắp xếp tiến vào cơ sở dữ liệu trong, còn bao gồm phim truyền hình, trò chơi, tiểu...

Mới cập nhật