Truyện Phấn Đấu Ở Đại Đường (Thanh Đảo Khả Nhạc)

Phấn Đấu Ở Đại Đường

Phấn Đấu Ở Đại Đường

Tác giả:
Thanh Đảo Khả Nhạc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sơ nhập
Mới nhất:
Chương 1033 mưu đồ (3 giờ trước)

Đánh giá

6.3
Đã có 7 người đánh giá
"Tiêu Hàn, ngươi vàng xuống!"

"Lười nhặt..."

"Tiêu Hàn, Đột Quyết lại tới!"

"Ai, tới tiến cống! Không đứng đắn, lập tức miệng rộng phiến hắn!"

"Tiêu Hàn, cây gậy tới nhận tổ rồi!"

"Nhanh! Loạn côn đánh cho ta đi ra ngoài! ! !"

Đường Triều, một cái chưa từng có cường đại Vương Triều!

Xán lạn rực rỡ tươi đẹp văn hóa, vạn quốc lai triều thịnh huống, nhi nữ tình trường, anh hùng lớp lớp xuất hiện!

Tỉnh mộng Đại Đường, Trường An bầu trời đêm có hay không như cũ để cho chúng ta mê muội?