Truyện Đồng Nhân

BTV đề cử

Cái Này Uchiha Quá Mức Cẩn Thận

Uchiha Kei đi vào thế giới này sau một mực cẩn thận từng li từng tí, hắn thề bản thân nhất định muốn cẩn thận...

Pokemon Chi Đỉnh Núi Phía Trên

Đúng và sai không cần bình phán, đúng và sai không đi giới định. Chỉ cần các ngươi ở bên cạnh ta, ta có gì...

Dragon Ball Chi Thần Cấp Người Saiyan

Raran rất kinh ngạc, hắn phát hiện mình tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà đi vào Dragon Ball thế giới. Lúc này hành tinh...

Hogwarts Huyết Mạch Vu Sư 4.6 k

Người khác xuyên qua Hogwarts đều là hồn xuyên trẻ con, chuẩn bị đầy đủ, mà khổ rồi Ivan trực tiếp xuyên qua đến phân viện nghi lễ hội trường lên.Cái gì? Ta trước đây còn học được hắc ma pháp? Nhà ở Hẻm Knockturn...

Chứng Đạo Từ Già Thiên Bắt Đầu 444.3 k

Xuyên qua Già Thiên thế giới, chứng đạo bất hủ.Vô hạn lưu, cái thứ nhất thế giới hơi dài.Map: 1. Già Thiên --- 2. Dương Thần----Trường Sinh Giới---..............----------------------------------------------------------------------Trong truyện tác giả thêm giả thiết Chân Linh bất diệt, khi một người chết sẽ tan biến...

Mới cập nhật