Truyện Đô Thị

Ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc Vị Hôn Thê 882.7 k

Ở giới lính đánh thuê, hắn là tiếng tăm lừng lẫy lính đánh thuê đại đế. Ở y giới, hắn là tái tạo xương thịt người chết thần y. Bởi vì một giấy hôn ước, long lặn đô thị. Sẽ nhìn thấu, thông y thuật,...

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A 770.2 k

Vạn vạn không ngờ tới, xã hội tinh anh, kim cương người đàn ông độc thân Trần Hán Thăng lại sống lại, tỉnh lại sau giấc ngủ đã biến thành lớp 12 học sinh tốt nghiệp.Ngã tư đường Trần Hán Thăng cũng đang do dự,...

Mới cập nhật