Quy Định Riêng Tư

Quy Định Riêng Tư

ReadsLove đảm bảo các điều sau về tính riêng tư của người tham gia hoạt động tại website:

 1. Không tiết lộ địa chỉ email, hay các thông tin cần bảo mật khác cho bên thứ 3, trừ khi bạn vi phạm nội quy.
 2. Không tiết lộ địa chỉ IP cho bên thứ 3.
 3. Không tiết lộ vị trí của bạn cho bên thứ 3. Đồng thời chỉ sử dụng thông tin này để cải thiện chức năng của website. Mọi việc đều hoàn toàn tự động.
 4. ReadsLove lưu trữ các hoạt động mang tính công khai khi bạn tham gia hoạt động gồm:
  • Hoạt động tại truyện (nhật ký của truyện)
  • Hoạt động chung của tài khoản (nhật ký tài khoản)
 5. Các thông tin bạn nhập vào website hầu hết đều là công khai, vì vậy ReadsLove không chịu trách nhiệm về việc giữ tính riêng tư các thông tin đó.
 6. ReadsLove có cơ chế để cho biết khi nào bạn online hay offline khỏi website. Một chấm xanh sẽ xuất hiện bên cạnh tên của bạn khi online và biến mất khi offline.
 7. Bạn có thể xóa tài khoản ReadsLove của mình bất kỳ lúc nào theo hướng dẫn này.