Truyện Huyền Huyễn

BTV đề cử

Bá Đạo Đại Đế

Thiên Vũ Thần Châu, võ đạo hưng thịnh, đã từng thứ nhất thiên kiêu bởi vì tu tuyệt thế công pháp, ba năm tu vi...

Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh

Lục Thủy thân là Lục gia duy nhất nam đinh, hôm nay nhận được trong tộc đại lão mệnh lệnh: Tiến về Mộ gia từ...

Thần Võ Kiếm Tôn 22.2 k

【 huyền huyễn tinh phẩm 】 Thiên Thần đại lục, Linh Vũ vi tôn. Nghèo túng thiếu niên thức tỉnh kiếm gãy chân linh, lấy được vô thượng đồ lục, mở võ mạch, đoạt tạo hóa, tan thần huyết, một đường nghịch chuyển càn khôn....

Bất Diệt Long Đế 26.4 k

Cưỡi ngựa đẹp nhất, uống rượu mạnh nhất. Ngủ nữ nhân đẹp nhất, giết người đáng hận nhất. Thân mang tuyệt thế huyết mạch, thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, hắn muốn đem trên đời Thần Ma toàn bộ mai táng....

Mới cập nhật