Truyện Huyền Huyễn

BTV đề cử

Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Hứa Vô Chu xuyên việt rồi, kinh ngạc hắn phát hiện chính mình thành con rể tới nhà, không chỉ là công nhận phế vật...

Huyền Linh Ký

Một tiếng Trống Đồng chảy dọc thời thời không.Một thanh kiếm gánh vác thiên hạ số mệnh, Thuận Thiên mà thành.Tiên giới ngự tại cửu...

Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh 285.3 k

Lục Thủy thân là Lục gia duy nhất nam đinh, hôm nay nhận được trong tộc đại lão mệnh lệnh: Tiến về Mộ gia từ hôn. Nghe nói Mộ gia thiên chi kiều nữ trong vòng một đêm tu vi mất hết biến thành phế...

Thánh Khư 165.0 k

Tại trong tan hoang quật khởi, tại trong tịch diệt khôi phục. Biển cả thành bụi, lôi điện khô kiệt, sợi u vụ kia lại một lần tới gần đại địa, thế gian gông xiềng được mở ra, một cái thế giới hoàn toàn mới...

Ta Thật Không Phải Khí Vận Chi Tử 4.0 k

Thanh Nguyệt tiên tử: Ta từng cùng sư huynh đi về phía tây ba ngàn dặm, tại Côn Luân bí cảnh đến Nhật Nguyệt Kim Luân! Linh Lung đế cơ: Ta từng bồi sư huynh xâm nhập Đông Hải Đế Táng Cốc, cùng một chỗ...

Mới cập nhật