Truyện Đánh Dấu Từ Bộ Khoái Bắt Đầu (Thăng Đấu Yên Dân)

Đánh Dấu Từ Bộ Khoái Bắt Đầu

Đánh Dấu Từ Bộ Khoái Bắt Đầu

Tác giả:
Thăng Đấu Yên Dân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phụ Thành Bộ Viện
Mới nhất:
Chương 2289: Quỷ Chủ, thu nạp ý nghĩ (4 giờ trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 60 người đánh giá
Tô Hạo xuyên việt rồi, đồng thời còn đạt được một cái đánh dấu hệ thống.

Chỉ cần hắn mỗi ngày đánh dấu, liền có thể đạt được đánh dấu giá trị cùng tùy cơ khen thưởng.

Ngay từ đầu Tô Hạo chỉ muốn làm một cái điệu thấp đánh dấu người, tiêu sái, hoàn khố sống ở cái này là trong thế giới.

Nhưng là thực lực lại không cho phép a!

-------------------------------------------------------------------------------