Truyện Kiếm Hiệp

BTV đề cử

Kiếm Tiên Ở Đây

Mặt ngoài hắn là một cái Kiếm Tiên. Trên thực tế. . . Hắn là một tên hacker. Chương mở đầu "Thiếu niên, ta là...

Thiên Hình Kỷ

Hôm nay tu tiên không thành tiên, chỉ vì xuân sắc hoa đầy vườn; ngày sau cửu tinh xông ngưu đấu, lại nhìn Thiên Hình...

Kiếm Chủ Bát Hoang

Hoang Tiên Vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập! Như thế nào chính? Như thế nào tà? Đối mặt thế gian vạn hóa! Ta...

Võ Hiệp Phản Phái BOSS Chi Lộ

Làm một tên thành công phản phái Boss, ngoại trừ có tư tưởng có khát vọng bên ngoài, còn phải nhớ kỹ ba điểm: Một,...

Vô Địch Chí Tôn Thái Tử Gia

( Vô Địch Văn )"Hoàng thượng, thất quốc liên quân xâm phạm!" Trên long ỷ hoàng đế nhàn nhạt mà hỏi. "Thừa Tướng ngươi thấy...

Thông U Đại Thánh 110.7 k

Quỷ bí giang hồ, yêu dị liên ra, triều đình mục nát, võ lâm thế gia, quần hùng cùng nổi lên. Đây là một cái không có thần phật thế giới Võ đạo, thuật pháp, huyền tu, thần thông... Cố Thành tại u ám bên...

Nhân Ma Chi Lộ 95.2 k

Ta vốn một giới vũ phu, không cầu trường sinh, chỉ vì sống sót. Thế nhưng tại thế gian này thân bất do kỷ, muốn chết dễ dàng, muốn sống khó khăn. Nếu như thế, cản ta đường sống người, giết không tha.

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi 6.5 k

Võ nồi: lấy thân mà nện, lấy nắp mà chém. 108 đường thiên cương địa sát.Ám khí trầu cau: lá trầu làm từ miếng thép mỏng như tờ giấy, mài thật sắc, giết người sao mà dễ. Quả cau đúc bằng thép đặc, ghè cho...

Cửu Kiếp Kiếm Ma 1.6 m

Trong giang hồ tuyệt đỉnh kiếm đạo cao thủ, Kiếm Ma Độc Cô Vô Bại, tại phá toái hư không lúc, linh hồn bị một thanh lôi kiếp chi kiếm, dẫn tới một huyền bí thế giới, phụ thân tại kiếm mạch tẫn phế thiên...

Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp 235.3 k

Thẩm Khang không hiểu xuyên qua đến vô số người tha thiết ước mơ giang hồ võ lâm, đây là một cái võ đạo chí thượng thần thoại giang hồ, có thể giang hồ cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo....

Mới cập nhật