Truyện Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Chi Vô Tự Thiên Thư 4.8 k

Mang theo Vô Tự Thiên Thư hàng lâm dị giới.Từ Thiết Háng Công bắt đầu bão táp thần công tuyệt kỹ.Hàng Long Thập Bát Chưởng chưởng ra mười tám kim long, Tiểu Lý Phi Đao đao phá hư không, Tam Phân Quy Nguyên Khí bá...

Cực Võ 64.7 k

Thế giới Kim Dung nhưng không hẳn Kim Dung. Thế giới không chỉ có võ công mà còn có cầm kỳ thi họa. Thế giới không chỉ có thiết huyết vô tình còn cò nhu tình mật ý. Một thế giới võ hiệp mới lạ,...

Mới cập nhật