Truyện Kiếm Hiệp

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Kiếm Chủ Bát Hoang

Hoang Tiên Vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập! Như thế nào chính? Như thế nào tà? Đối mặt thế gian vạn hóa! Ta...

Thâu Hương Cao Thủ

Đem làm nhân vật chính tỉnh lại , phát hiện biến thành Tống Thanh Thư , còn phát hiện đây là một cái dung hợp...

Cửu Kiếp Kiếm Ma

Trong giang hồ tuyệt đỉnh kiếm đạo cao thủ, Kiếm Ma Độc Cô Vô Bại, tại phá toái hư không lúc, linh hồn bị một...

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Ngoài ý muốn chết đi, Sở Hưu phát hiện mình vậy mà xuyên qua đến thế giới trò chơi 《 Đại Giang Hồ 》 bên...

Võ Hiệp Chi Khí Vận Cướp Đoạt

( bay lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Võ hiệp chi khí vận cướp đoạt ) đây là một cái nhân...

Ta Tại Giang Hồ Gây Sóng Gió 72.9 k

Trác Mộc Phong ngoài ý muốn đi vào cái thế giới này . Thế là trong giang hồ, có một loại kiếm, từ sáu mạch mà ra . Có một loại phi đao tuyệt kỹ, lệ vô hư phát . Có bảy loại vũ khí,...

Thiên Đạo Phạt Ác Lệnh 847.9 k

Lục Sanh thu hoạch được Phạt Ác lệnh, nhập thân vào áo gấm về quê sĩ tử trên thân. Lộng lẫy giang hồ, cuộc đời thăng trầm? Ngươi nói ngươi một đôi thiết chưởng đả biến thiên hạ? Đến, tiếp ta một chiêu Hàng Long...

Cuộc Sống Thoái Ẩn Của Võ Lâm Chi Vương 457.2 k

Giới thiệu vắn tắt: Hôm nay bắt đầu, ta thoái ẩn. Nhưng là ta nên làm cái gì đây ... Ta đã không có thành thạo một nghề, cũng không có làm ăn đầu não, ta duy nhất am hiểu cũng chỉ có đánh khắp...

Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn 4.0 k

Kiếm tu âm mưu đã bại lộ; chân tướng dần dần nổi lên mặt nước; Tiêu Kim Diễn cùng hắn các bằng hữu, còn có ba mươi giây đến chiến trường. P/s: potay cái giới thiệu, tác chuyên viết về thể loại kiếm hiệp giang...

Đô Thị Tu Chân Y Thánh 740.1 k

Một cái để sinh kế mà bôn ba lao lực tam lưu đại học trung y hệ tốt nghiệp, gặp bạn gái ghét bỏ huề nhau tay, cũng bởi vì không có thể tìm được công việc mà rơi vào sinh hoạt khốn cảnh, thế...

Mới cập nhật