Truyện Mạt Thế

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Tận Thế : Ta Zombie Có Thể Hợp Thành

【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Tận thế: Ta Zombie có thể hợp thành 】(ngày hơn một vạn năm...

Ta Ở Mạt Thế Nhặt Hòm Thính

Mạt thế thế giới, ở nhân gia bởi vì một bao bánh bích quy mà đánh đập tàn nhẫn lúc, Lâm Phong mỹ tư tư...

Ta Tại Trong Giết Chóc Sinh Ra

Tên cũ: ta tại trong giết trong sinh raChọc ta người, chết. Điên cuồng, tàn nhẫn, ngang ngược, lãnh huyết. . . Làm những thứ...

Chư Giới Tận Thế Online

Tận thế của chư giới đã tới.Ma Vương Trật Tự thu gặt lấy từng mạng sống của chúng sinh.Ở trong bóng tối đầy tuyệt vọng...

Mạt Thế Chi Cô Thành

Hệ thống: {Kí Chủ} không phải phù hợp người chọn lựa. Kiều Vũ Thần: Vậy ngươi tìm người khác đi a. Nhược cặn bã Kiều...

Tán Cây Chi Thành 6.9 k

Văn minh sụp đổ.Sau đó, nhân loại ở tán cây phía trên ngóc đầu trở lại.……Tác giả đã có vạn đính tác phẩm 《 trọng tạp chiến xa ở mạt thế 》, 《 đại long treo 》, xin yên tâm đọc.

Tử Vong Đoàn Tàu 415.7 k

Đây là văn minh sụp đổ thế giới, tội ác điên cuồng ngang ngược! Đây là máu tanh điên cuồng không gian, đạo đức không có! Đây là một đầu cầu sinh con đường!P/s: Tác giả là đại thần trong thể loại mạt thế +...

Tận Thế Chi Ma Chủng Giáng Lâm 1.1 k

【 dự thu văn « ăn thịt người đế quốc » cầu dự thu 】 【 bài này văn án 】 đây là một cái sau khi sống lại nhân vật phản diện Đại ma vương ngoài ý muốn biến thành trung khuyển nhóc đáng...

Vạn Thế Vi Vương 12.9 k

Tái sinh thời niên thiếu, trọng hoạt tu hành lộ.Nếu như thế, đời này vô địch, chư thiên ngàn vực, vạn thế vì vương!Cảnh giới: Thối Thể cảnh, Luyện Khí cảnh, Ngự Khí cảnh, Túc Hải cảnh, Đằng Không cảnh, Thần Biến cảnh, Nguyên Hồn...

Quang Minh Thánh Thổ 174.2 k

Vũ Trụ tàn khốc, sinh linh lầm than, tất cả chỉ vì dục vọng tăng cao sức mạnh không giới hạn của một số người, tuy nhiên, đó chỉ còn là dĩ vãng. Nay một khúc ca đẫm máu chứa đầy hi vọng bỗng nhiên...

Mới cập nhật