Truyện Giáp Xác Cuồng Triều (Kim Chúc Liệt Văn)

Giáp Xác Cuồng Triều

Giáp Xác Cuồng Triều

Tác giả:
Kim Chúc Liệt Văn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Mở đầu
Mới nhất:
1547 mấu chốt phát hiện (6 ngày trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 127 người đánh giá