Truyện Kỳ Ảo

Vú Em Chi Dị Giới Phòng Ăn 187.4 k

Nolan đại lục Hỗn Loạn chi thành bên trong, có một nhà kỳ quái phòng ăn.Tại nơi này, tinh linh muốn cùng người lùn liều bàn, thú nhân bị nghiêm cấm ồn ào, Cự long chỉ có thể ngồi vây quanh tại phòng ăn trước...

Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư 409.5 k

Thiên Linh đại lục, nhân loại thuộc về yếu thế quần thể. Ma thú hoành hành, yêu tộc hưng thịnh.Thế giới này thuộc về võ giả, nhưng hắn lại không cách nào trở thành võ giả, nhưng lại có thể học được võ kỹ.Đây là...

Mới cập nhật