Truyện Bệ Hạ, Kỳ Quan Lầm Nước A! (Hội Phi Đích A Trư)

Bệ Hạ, Kỳ Quan Lầm Nước A!

Bệ Hạ, Kỳ Quan Lầm Nước A!

Tác giả:
Hội Phi Đích A Trư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Kỳ quan kiến tạo hệ thống
Mới nhất:
Chương 510:Phiên ngoại mười lăm năm sau (3 ngày trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 8 người đánh giá
Tag: lãnh chúa phương tây

Bruno xuyên qua đến thế giới khác, thu được kỳ quan kiến tạo hệ thống.

Không trung hoa viên dùng để trồng đồ ăn,

La Mã đấu thú trường dùng để đá bóng,

Đại hải đăng kéo ra thời đại Đại hàng hải mở màn,

Ruhr nhà máy tuyên cáo cách mạng công nghiệp bắt đầu,

Kỳ thật...

Ta chỉ là một thường thường không có gì lạ kỳ quan công nhân bốc vác....

N năm sau,

"Bệ hạ thận trọng, kỳ quan lầm nước a!"...
p/s: Bản đồ: https://tinyurl.com/8t7urese
https://tinyurl.com/vj5kkyn7
https://bom.to/ErSvE7
https://bom.to/fGfijs
✨CẦU HOA✨ CẦU ĐÁNH GIÁ✨CẦU NÉM GẠCH VÀO MẶT✨