Hướng dẫn xóa tài khoản

Hướng dẫn xóa tài khoản ReadsLove của bạn

Bạn có thể xóa tài khoản ReadsLove của mình bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ thông tin tài khoản của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Nếu đổi ý, bạn sẽ không thể khôi phục được tài khoản.

  1. Bước 1: Truy cập vào trang thông tin cá nhân của bạn
    Step 1
  2. Bước 2: Chọn tab "Sửa thông tin", suy nghĩ kỹ và bấm nút "Xóa".
    Step 2