Truyện Lịch Sử

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

BTV đề cử

Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường mạnh nhất tửu lâu ) Dương Hiên xuyên việt Đại Đường...

Đại Đường: Nữ Đế Tha Mạng

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường: Nữ Đế tha mạng ) trọng sinh Đại Đường, Nữ Đế...

Bắc Tụng

Khấu Quý hồn xuyên Bắc Tống, trở thành thiên cổ danh tướng Khấu Chuẩn từ tôn, làm một cái tiêu chuẩn quan ba đời, hắn...

Sùng Trinh Nghe Trộm Hệ Thống

Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm đầu gối mỹ nhân, năm ngàn năm phong hoa mưa bụi, thị phi thành bại quay đầu không!...

Đại Đường Cá Ướp MuốI Tông Sư

[ Phi lô A cấp tác phẩm] Đỉnh cấp nhất lưu sinh viên Lý Tu xuyên qua Đại Đường Trinh Quán thời kì, khóa lại...

Phấn Đấu Ở Đại Đường 120.3 k

"Tiêu Hàn, ngươi vàng xuống!" "Lười nhặt..." "Tiêu Hàn, Đột Quyết lại tới!" "Ai, tới tiến cống! Không đứng đắn, lập tức miệng rộng phiến hắn!" "Tiêu Hàn, cây gậy tới nhận tổ rồi!" "Nhanh! Loạn côn đánh cho ta đi ra ngoài! ! !"...

Đại Đường Chi Thần Cấp Phò Mã Gia 7.3 k

Xuyên việt Đại Đường, Đỗ Hà vốn định điệu thấp làm người, làm giàu, có thể thực lực không cho phép a! Công chúa: "Đỗ Hà, ngươi rốt cuộc lúc nào cưới ta à ." Trình Giảo Kim: "Ngươi chính là ta đại ca!" Lý...

Đại Đường Chi Tối Ngưu Vương Gia 127.9 k

Trinh Quan mười bốn năm, Đại Đường thịnh thế đã khai mở. Đường Cao Tông hay lại là biết điều Tiểu Vương Gia. Nữ hoàng đã vào cung thành Võ Tài Nhân. Dực Quốc Công phủ, Tần Quỳnh mới vừa lễ trưởng thành trưởng tử...

Nhạn Thái Tử 50.5 k

Thể loại tiên hiệp xây dựng triều đình, có hệ thống, có hậu cung***************Gỗ tử đàn điền, chỉ hồ làm vợ, sáu lời tiên đoán lớn, ai là thái tửMột cái hiện đại con báo đổi thái tử câu chuyện***********************

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi 4.6 k

Võ nồi: lấy thân mà nện, lấy nắp mà chém. 108 đường thiên cương địa sát.Ám khí trầu cau: lá trầu làm từ miếng thép mỏng như tờ giấy, mài thật sắc, giết người sao mà dễ. Quả cau đúc bằng thép đặc, ghè cho...

Mới cập nhật