Truyện Lịch Sử

BTV đề cử

Tiền Nhiều Để Làm Gì

Đi tới Dị Thế Đại Tùy, Mạnh Phàm không muốn trở thành thủ phủ, lại là phát hiện so với vương triều còn giàu hơn...

Triệu Hoán Vạn Giới Thần Thoại Đế Hoàng

Lý Tự mở mắt ra, phát hiện mình ngồi cao trên long ỷ, văn võ bá quan, hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn...

Thứ Tộc Vô Danh

Mỗi cái thời đại chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy nhân vật thiên tài giống như sao chổi đồng dạng loá mắt, những...

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Võ nồi: lấy thân mà nện, lấy nắp mà chém. 108 đường thiên cương địa sát.Ám khí trầu cau: lá trầu làm từ miếng thép...

Nhận Thầu Đại Minh

Một tên giao dịch phân tích viên bởi vì một trận sự cố, xuyên qua đến Đại Minh triều năm Vạn Lịch ở giữa, biến...

Bắc Tụng 321.7 k

Cảm ơn lão setviad đã tặng ta 100k.PS: TÁC LÀ DÂN MỚI LÊN ĐƯỢC LV5 BÊN QIDIAN NHƯNG ĐÂY LÀ TRUYỆN THỨ 2 CỦA TÁC THÌ MỌI NGƯỜI CŨNG HIỂU CÁI CHUYỆN GÌ RỒI ĐẤY. VÀO ĐÂY ĐỪNG ĐÒI HỎI TÁC QUÁ TỐT VỀ MẠCH...

Đại Đường Chi Tối Ngưu Vương Gia 272.5 k

Trinh Quan mười bốn năm, Đại Đường thịnh thế đã khai mở. Đường Cao Tông hay lại là biết điều Tiểu Vương Gia. Nữ hoàng đã vào cung thành Võ Tài Nhân. Dực Quốc Công phủ, Tần Quỳnh mới vừa lễ trưởng thành trưởng tử...

Điệp Ảnh Phong Vân 55.8 k

Một bình phàm phổ thông công vụ viên, gặp may đúng dịp về tới 1936 năm, tìm kiếm tổ chức dưới đất, truy tra Nhật Bản gián điệp, tại ầm ầm sóng dậy đại thời đại bên trong vì tổ quốc, vì dân tộc giải...

Nhạn Thái Tử 93.7 k

Thể loại tiên hiệp xây dựng triều đình, có hệ thống, có hậu cung***************Gỗ tử đàn điền, chỉ hồ làm vợ, sáu lời tiên đoán lớn, ai là thái tửMột cái hiện đại mèo rừng đổi thái tử câu chuyện***********************

Đại Đường Tiểu Nhàn Vương 80.9 k

Lý Tín hoàn toàn không nghĩ tới chính mình suốt đêm hai ngày học tập môn học sau đó dĩ nhiên cũng làm tại chỗ chết đột ngột , còn xuyên qua đến một cái xa lạ Đường triều. Trời ạ , Lý Thế Dân...

Mới cập nhật