Truyện Lịch Sử

BTV đề cử

Thứ Tộc Vô Danh

Mỗi cái thời đại chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy nhân vật thiên tài giống như sao chổi đồng dạng loá mắt, những...

Đế Quốc La Mã Thần Thánh

Một bộ nước Áo con đường phục hưng, một bộ gia tộc Habsburg phấn đấu sử! ! ! Cũng không thần thánh, cũng không Rome,...

Đại Đường Tối Cường Siêu Thần Quân Đoàn 140.5 k

"Đinh! Chúc mừng kí chủ lấy ra con kiến gien, đạt được gấp trăm lần lực lượng." "Đinh! Chúc mừng kí chủ lấy ra Hải Tinh gien, đạt được siêu cấp sức khôi phục." "Đinh! Chúc mừng kí chủ lấy ra báo săn mồi gien,...

Mới cập nhật