Truyện Đại Đường Đại Đô Đốc Đến Hoàng Đế (Ngô nãi hoàng đế bệ hạ)

Đại Đường Đại Đô Đốc Đến Hoàng Đế

Đại Đường Đại Đô Đốc Đến Hoàng Đế

Tác giả:
Ngô nãi hoàng đế bệ hạ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ích Châu đại đô đốc! (1 càng)
Mới nhất:
Chương 1090: Đêm giết chóc, bí hiểm đường hoàng Lý Khác! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu!) (4 ngày trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 33 người đánh giá
【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Đường Đại Đô Đốc Đến Hoàng Đế ) xuyên việt Đại Đường, thành Sơ Đường lịch sử nhất làm cho người tiếc nuối Hiền Vương Lý Khác!

Từ đây Thịnh Đường vận mệnh hoàn toàn khác biệt!

Bị xa lánh đến Xuyên Thục Ích Châu, nhậm chức không thực quyền đại đô đốc .

Trong vòng một ngày, chém kẻ nịnh thần chi thần, ngồi vững vàng đại đô đốc ngai vàng, từ đây trở thành Ích Châu thiên!

Đổi thu thuế, tạo đội quân thiện chiến, cách quân chính, sự tình Nông Tang, sáng tạo trước nay chưa từng có phồn vinh nhất nơi!

Lý Thừa Càn: "Lý Khác công lao gấp trăm lần cho ta, Thái tử vị trí khó giữ được rồi!"

Võ Chiếu: "Khác ca ca Ích Châu là toàn thiên hạ hạnh phúc nhất địa phương, ta muốn gả cho khác ca ca!"

Lý Thế Dân: "Khác con a, Ích Châu chi phồn vinh đã có thể so với toàn bộ Đại Đường chi phồn vinh, ngươi liền khổ cực chút tiếp nhận trẫm hoàng vị đi!" (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

TOP 1 Quân Sự B.faloo hơn 3 tháng

Free nhé , nếu có đậu và châu sẽ buff nhanh hơn 1 chút :v

Đã hơn 600c :)