Truyện Người Khác Ngự Thú Ta Ngự Yêu (Vô Nguyệt Bất Đăng Lâu)

Người Khác Ngự Thú Ta Ngự Yêu

Người Khác Ngự Thú Ta Ngự Yêu

Tác giả:
Vô Nguyệt Bất Đăng Lâu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Từ hôm nay trở đi ngự thú
Mới nhất:
Chương 271: Chém hết (6 ngày trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 13 người đánh giá
Xuyên qua toàn dân ngự thú thời đại, Tô Dịch phát hiện mình sủng thú lại có thể lựa chọn một đầu đặc thù tiến hóa lộ tuyến!

Đương người khác còn tại cố gắng để Hồng Hồ tiến hóa làm Liệt Diễm Hồ thời điểm, hắn Cửu Vĩ Hồ Tiên đã say mê liêu trai;

Đương người khác còn tại cố gắng để Kinh Cức Thảo tiến hóa làm Kinh Cức Thụ thời điểm, hắn Kinh Cức Nữ Hoàng đã mắc phải trung nhị;...

Nhìn xem những này kỳ kỳ quái quái sủng thú, Tô Dịch rơi vào trầm tư.

Về sau mình còn tính là Ngự Thú Sư sao?

Đây là ngự yêu đi!