Truyện Quang Minh Thánh Thổ (thanhsontv2009)

Quang Minh Thánh Thổ

Đánh giá

8.3
Đã có 217 người đánh giá
Trần Thanh Vũ, một người thanh niên cơ cực, không cha không mẹ bỗng nhiên được chọn làm Giáo Hoàng, bị đưa sang nhiều thế giới để xây dựng Giáo Đình.

Thế giới tu chân, tu sĩ đạp kiếm phi thiên!

Thế giới pháp thuật, pháp sư hống hống triệu hồi thiên thạch!

Thế giới man hoang, Long Phượng tung hoành!

Thế giới hiện đại, hòa bình chuyển phát nhanh - bom hạt nhân phiên bản nâng cấp số 1000!

"Hỡi bọn xấu xa tàn ác kia, hãy để thánh quang gột rửa các ngươi!!" Thanh Vũ hào hứng nói.

"Ảo tưởng cái gì? Nhiệm vụ đầu tiên, thu nhận một tín đồ cho Giáo Đình đã!" Hệ Thống vô tình dội một gáo nước lạnh.

---------------------------
- Thể chất: Địa Thể, Thiên Thể, Đạo Thể, Tiên Thể, Thánh Thể, Thần Thể, ...

- Các mạch linh khí: Linh Mạch
- Các loại bảo vật: Linh Vật, Địa Vật, Thiên Vật và Tiên Vật, Thánh Vật, Thần Vật, chia thành hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm.

- Pháp bảo , đan dược chia thành: hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, hoàn mỹ, thiên địa.

- Đẳng cấp pháp thuật: Nhân, Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Tiên, Thánh, Thần, mỗi cấp chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm.

- Cảnh giới trong truyện: Luyện Khí = Nhất Dương, Trúc Cơ = Nhị Dương, Kết Đan = Tam Dương, Nguyên Anh = Tứ Dương, Hóa Thần = Ngũ Dương, Pháp Tướng = Lục Dương, Phá Không = Thất Dương, ...