Truyện Vạn Thế Vi Vương (Tham Thụy Đích Long)

Vạn Thế Vi Vương

Vạn Thế Vi Vương

Tác giả:
Tham Thụy Đích Long
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: thiên địa kịch biến
Mới nhất:
Chương 521: Thôn Thôn thử tay nghề (1 tuần trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 3 người đánh giá
Tái sinh thời niên thiếu, trọng hoạt tu hành lộ.

Nếu như thế, đời này vô địch, chư thiên ngàn vực, vạn thế vì vương!

Cảnh giới: Thối Thể cảnh, Luyện Khí cảnh, Ngự Khí cảnh, Túc Hải cảnh, Đằng Không cảnh, Thần Biến cảnh, Nguyên Hồn cảnh, Ngạo Tinh cảnh, Hóa Tiên cảnh...

Tham Thụy Đích Long sách mới, cùng tác Thập Phương Thần Vương, Thần Tiên Kiếp, Đạo Ẩn.