Truyện Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể (J Thần)

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Tác giả:
J Thần
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ký đến đại thành thánh thể, vạn thánh triều bái dị tượng!
Mới nhất:
Chương 2194: Yêu nghiệt muội muội, có kỳ huynh tất có kỳ muội, vô cấu Tiên Linh thân (ba canh) (1 giờ trước)

Đánh giá

7.9
Đã có 265 người đánh giá
Quân Tiêu Dao xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia Thần tử, ủng có vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể.

Tại Thái Nhạc cổ bia đánh dấu, thu hoạch được Lục tinh ban thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!

Tại mười tuổi bữa tiệc đánh dấu, thu hoạch được thất tinh ban thưởng, Chí Tôn cốt!

Tại Thanh Đồng tiên điện đánh dấu, thu hoạch được bát tinh ban thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!

J Thần sách mới, cùng tác Cửu Kiếp Kiếm Ma.