Truyện Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Có Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng (Hạ Thụ Cầm)

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Có Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Có Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Tác giả:
Hạ Thụ Cầm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Không thể tu tiên?
Mới nhất:
Chương 506: Trăm vạn năm tiến hóa! (3) (1 tuần trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 101 người đánh giá
Trước Đăng Tiên cảnh đại tu sĩ Vương Triệt bởi vì độ kiếp thất bại, linh hồn xuyên qua đến một cái Hồn thú cùng nhân loại sống chung hòa bình Võ Hồn thế giới.

Tại xác định thế giới này không cách nào tu tiên về sau, sinh vô khả luyến(cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả) hắn, rơi vào đường cùng chỉ có thể thích ứng thế giới này.

Thế là...

"Caterpie, trăm vạn năm tiến hóa!"

"Ra đi! Rayquaza... A không, Thiên Không Long!"

p/s: võ hồn đẳng cấp:Phổ thông, ưu tú, siêu tuyệt, truyền thừa, thần thoại, thiên mệnh, chí tôn.
Hồn sủng phẩm chất: phổ thông, cực trân, tuyệt phẩm, vương giả (N,R,SR,SSR)
Tác kết hợp tốt Đấu La +Pokemon đọc rất cuốn
p/s: Tác phẩm mới hoàn thành: Từ Đấu La Bắt Đầu Đánh Tạp

✨CẦU HOA✨ CẦU ĐÁNH GIÁ✨CẦU NÉM GẠCH VÀO MẶT✨