Truyện Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS (Thanh Sam Cách)

Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS

Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS

Tác giả:
Thanh Sam Cách
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cần cù thiếu niên
Mới nhất:
Chương 702: Ta mới không phải cháu gái (6 ngày trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 168 người đánh giá
Xuyên qua đến Tu Tiên giới, giết người đoạt bảo, ngươi lừa ta gạt, yêu thú khắp nơi... Không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là thành thành thật thật tại Tân Thủ thôn yên tĩnh tu luyện.