Truyện Hồng Hoang: Chỉ có ta biết kịch bản! (Vọng Thiên Bất Ngữ)

Hồng Hoang: Chỉ có ta biết kịch bản!

Hồng Hoang: Chỉ có ta biết kịch bản!

Tác giả:
Vọng Thiên Bất Ngữ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Không giống nhau Hồng Hoang
Mới nhất:
Chương 45: Trăm năm giáo hóa phân một canh công đức (1 ngày trước)

Đánh giá

6.7
Đã có 3 người đánh giá
Toàn thế giới người đều có thể tiến vào Hồng Hoang, đồng thời tại trong Hồng Hoang thu hoạch được công pháp bảo vật... Đều có thể mang về hiện thực!

Xuyên qua tới Lục Thần phát hiện, cái thế giới này đám người đối với Hồng Hoang hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn lại đối với Hồng Hoang hướng đi vô cùng hiểu!

Bắt đầu thu hoạch Thiên Đạo công đức, bái sư Thái Thanh Lão Tử, đến Nữ Oa Thánh Nhân ưu ái! Mưu đồ Vu Yêu lượng kiếp, Lục Thần phát hiện, Thiên Đạo lại là bị đoạt xá...