Truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần (Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết)

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tác giả:
Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hoàng Sơn Chân Quân cùng Cửu Châu nhất hào quần
Mới nhất:
Chương 3171: Lần này hắn chỉ vì bản thân mà sống (1 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 1,695 người đánh giá
Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một cái tiên hiệp chuunibyou thâm niên người bệnh giao lưu quần, bên trong quần hữu nhóm đều lấy 'Đạo hữu' tương xứng, quần thiếp đều là các loại Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.
Ngay cả chủ nhóm lạc đường chó cảnh đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...
Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, thế giới quan tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ á!

English Version: Cultivation Chat Group