Truyện Đô Thị: Bắt Đầu Giác Tỉnh Song S Cấp Dị Năng (Thiên Bảng Hữu Ngã)

Đô Thị: Bắt Đầu Giác Tỉnh Song S Cấp Dị Năng

Đô Thị: Bắt Đầu Giác Tỉnh Song S Cấp Dị Năng

Tác giả:
Thiên Bảng Hữu Ngã
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Bắt đầu song S dị năng (phiếu đánh giá )
Mới nhất:
Chương 329: Cung điện vương tọa (cầu hoa tươi cầu buff kẹo ) (1 tuần trước)

Đánh giá

0
Đã có 2 người đánh giá
« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Đô thị: Bắt đầu giác tỉnh song S cấp dị năng »

Lâm Phong xuyên việt đến dị thú hoành hành thế giới song song, ngủ đông 18 năm sau chiến thần hệ thống kích hoạt.

Bắt đầu đã tỉnh lại song dị năng (S cấp nguyên tố loại dị năng Hủy Diệt Thần Lôi, S cấp đặc thù loại dị năng tự lành ) trở thành độc nhất vô nhị thiên tài siêu cấp.

"Keng, thành công kích sát Bạo Lang, thu được một năm tu vi."

"Keng, thành công kích sát Kim Cương Hùng, thu được S cấp hợp kim vũ khí: Hư Vô Thần Đao."

"Keng, thành công kích sát Tam Đầu Viêm Xà, thu được có thể dùng kí chủ dị năng tiến hóa một cấp Chân Vũ Tinh Thạch."

Hoàng Giả truyền nhân: Cùng Lâm Phong so với, ta chính là củi mục.

Nhân Hoàng: Nhân Hoàng thì sao, còn phải nhìn Lâm Phong sắc mặt.

Đông Cực nữ hoàng: Nữ hoàng thì như thế nào, còn chưa phải là muốn quỳ xuống ngậm xì gà. . .

Dị thú chúa tể: Lâm Phong, ngươi còn thiếu tọa kỵ sao? Chọn ta! Chọn ta!TRUYỆN SẢNG VĂN, ĐƯỢC ĐỘC GIẢ TRUNG ĐÁNH GIÁ RẤT TỐT, TÁC RA HƠN 300C RỒI. NGÀY UP ĐỀU ĐỀU 6 CHƯƠNG.

CẦU HOA TƯƠI, CẦU BUFF KẸO.