Truyện Gamer Xưng Bá Dị Giới (♎๖ۣۜ42 ❦_❦™)

Gamer Xưng Bá Dị Giới

Gamer Xưng Bá Dị Giới

Tác giả:
♎๖ۣۜ42 ❦_❦™
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cục đá
Mới nhất:
Chương 400: Tào Dĩnh (2 ngày trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 465 người đánh giá
Phạm Thiên: Hệ thống! Cho ta vài trăm viên Cửu Chuyển Kim Đan cắn chơi.

Hệ thống: Có tiền thì quay lại....

Phạm Thiên: Hệ thống! Cho ta mấy chục cây thần binh đi đập người coi.

Hệ thống: Có tiền thì quay lại....

Phạm Thiên: Hệ thống! Cho ta mấy trăm môn Thiên Cấp Võ Kỹ để ta đi đánh người nào.

Hệ thống: Có tiền thì quay lại....

Phạm Thiên: Hệ thống...

Hệ thống: Không có tiền không có nhân quyền, bản hệ thống là Pay To Win!.........

Bộ truyện thứ 2 của tác giả Katsuragi Keima, tác giả bộ The Gamer Hệ Thống. Bản tác giả đã hoàn thành 1 bộ truyện với hơn 2,4 triệu chữ (1010 chương), nhân phẩm đảm bảo, tuyệt đối không drop!

Cảnh giới trong truyện:

Võ Đồ cửu cấp.

Hậu Thiên Tam Cảnh: Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư.

Tiên Thiên Tam Cảnh: Võ Linh, Võ Vương, Võ Hoàng.

Siêu Phàm Tam Cảnh: Võ Tông, Võ Tôn, Võ Đế.

Thánh Cảnh: Võ Thánh... (còn update)
----------
Tất cả nhân vật, sự kiện trong truyện hoàn toàn hư cấu, không phản ánh sự thật lịch sử.