Truyện Đại Ngụy Năng Thần (Hắc Nam Tước)

Đại Ngụy Năng Thần

Đại Ngụy Năng Thần

Tác giả:
Hắc Nam Tước
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Quyển 1: Tham Lang Xuất Thế -- Chương 1: Lời Dẫn
Mới nhất:
Chương 104: Lại 1 đạo màu đen tia chớp! (đại kết cục) (4 ngày trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 41 người đánh giá
Ý trời mênh mang thuộc tiêu lang!
Tiêu Dật, tự vô sầu, mệnh phạm Tham Lang, giống một viên mỹ lệ sao băng xẹt qua Đông Hán những năm cuối lịch sử không trung, quấy đầy trời phong vân...
Tào Tháo rằng: "Ngô đến Vô Sầu, thiên hạ vô sầu!"
Lưu Bị rằng: "Có Tiêu Dật ở, Trung Nguyên vô ngã lập trùy chi..."Anh em VOTE sao ủng hộ cho mình có động lực xíu nhé...