Truyện Đại Đường Đệ Nhất Thôn (Quýt Miêu Niếp Niếp)

Đại Đường Đệ Nhất Thôn

Đại Đường Đệ Nhất Thôn

Tác giả:
Quýt Miêu Niếp Niếp
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Xuyên qua thì có kim thủ chỉ
Mới nhất:
Chương 440: Đánh cược (5 ngày trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 10 người đánh giá
Vị Thủy chi minh đêm trước, Tịch Vân Phi hồn xuyên là Tịch Quân Mãi bào đệ.

Vì tăng lên sinh hoạt trình độ, lợi dụng kim thủ chỉ làm nông thôn kiến thiết.

Nhân vật chính trí thông minh thường thường, không trang bức, không ra chiến trường, không để ý tới triều chính.

Không có việc gì thì thích chỉnh điểm ăn uống, lại cải thiện một lần cư trú hoàn cảnh.

Đương nhiên, dù sao cũng là nhân vật chính, luôn luôn muốn là thời đại này làm ra một điểm cống hiến, thích cái này văn học mạng bằng hữu, hoan nghênh quang lâm! ! !

-------------
Ps: Tịch Quân Mãi là một tướng lĩnh thời Đường.