Truyện Ta Quàn Linh Cửu Và Mai Táng Kiếp Sống (Bôn Phóng Đích Trình Tự Viên)

Ta Quàn Linh Cửu Và Mai Táng Kiếp Sống

Ta Quàn Linh Cửu Và Mai Táng Kiếp Sống

Tác giả:
Bôn Phóng Đích Trình Tự Viên
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cho thi thể sát bên người
Mới nhất:
Chương 686 : Hoàn thành cảm nghĩ (1 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 5 người đánh giá

Phát sóng trực tiếp hoả táng tràng thiêu lỏa nữ. Ở trường học tốt nghiệp sau, ta tham gia quàn linh cữu và mai táng ngành sản xuất, hiểu biết đến quàn linh cữu và mai táng nghiệp rất nhiều bí văn, đồng thời cũng gặp rất nhiều khủng bố quỷ dị bị quỷ ám sự.

Cấp đại gia giảng thuật cực kỳ không giống nhau khủng bố hiểu biết, cùng với quàn linh cữu và mai táng nghiệp kiêng kị……