Hợp Thể Song Tu

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

Tác giả:
Ngã thị mặc thủy
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thái Cổ nhất mộng, Âm Dương Tỏa
Mới nhất:
Chương 1242: Tử Vi Bắc Cực cung (4 ngày trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 6,305 người đánh giá

Luyện thi, đoạt xác, thải bổ, giết người, là vì ma tu.Chỉ vì trong lòng một điểm chấp nhất, thải bổ thiên hạ thì lại làm sao!Thiên làm vợ ta, Địa làm thiếp ta, muôn dân làm đỉnh lô, Âm Dương đại đạo, Hợp Thể song tu!Cổ Thiên Đình tái hiện, Thần Ma xuất thế, Loạn Cổ truyền nhân Ninh Phàm, tự Vũ giới xuất phát, sẽ bị 1 tỉ thế giới nữ tử, gọi là ác mộng!Đạo cao một thước, Ninh cao một trượng!. . . . .Thiên Đạo ba vòng, tu đạo ba bước, hư, thật hai chữ, xuyên suốt từ đầu đến cuối.Bước thứ nhất, tu chân Thất Cảnh: Ích Mạch, Dung Linh, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Toái Hư.