Truyện Huyền Lục (VeHuyenHy)

Huyền Lục

Huyền Lục

Tác giả:
VeHuyenHy
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đại Nhãn tử
Mới nhất:
Chương 465: Thanh mai trúc mã (8 giờ trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 536 người đánh giá
Huyền Đô Đại Lục, tu chân giới thịnh hành.

Tu vi hóa ngược trở về thành phàm nhân. Nếm trải đủ đắng, cay, ngọt, bùi của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại không? - Không.

Tại sao? - Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? - Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây....

PS: Truyện thu phí từ chương 466 - 656 (250 kẹo), chương 657 trở đi (400 kẹo).

Lưu ý: Qua 170 chương đầu mới được tính là nhập môn. Và tất cả nhân vật, sự kiện trong truyện hoàn toàn hư cấu, không phản ánh sự thật lịch sử.