Truyện Game : Ta Có Thể Vô Hạn Thiết Lập Lại Ban Thưởng (Trường Doanh)

Game : Ta Có Thể Vô Hạn Thiết Lập Lại Ban Thưởng

Game : Ta Có Thể Vô Hạn Thiết Lập Lại Ban Thưởng

Tác giả:
Trường Doanh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tiến vào trò chơi, cung tiễn thủ! Không biết cấp bậc thiên phú
Mới nhất:
Chương 352: Hâm mộ đến tan nát cõi lòng Đao ca (13 phút trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Hứa Phong tiến vào thế giới trò chơi, giải tỏa không biết cấp thiên phú 【 vận mệnh 】, có thể vô hạn thiết lập lại các loại ban thưởng!

Nhất đại cung thần, cấp tốc quật khởi!

Đệ nhất thế giới phòng chiến: "Thứ đồ gì, hắn một tiễn ta liền không có?!"

Đệ nhất thế giới thích khách: "Ngọa tào, người này tiễn tự ngắm a?! Cái này cũng có thể đánh trúng ta?!"

Nữ thần Ngư Ấu Vi: "Hắn là ta nhìn trúng nam nhân, chỉ có hắn có thể đáng để cho ta phụng dưỡng!"

Làm ức vạn cái thế giới trò chơi dung hợp, Hứa Phong một người một tiễn, đơn khiêng ức vạn địch nhân, nhẹ nhõm diệt sát!