Truyện Diệt Thiên Truyền Thuyết (❆๖ۣۜThập❆๖ۣۜVĩ ❆๖ۣۜHồ❆)

Diệt Thiên Truyền Thuyết

Diệt Thiên Truyền Thuyết

Tác giả:
❆๖ۣۜThập❆๖ۣۜVĩ ❆๖ۣۜHồ❆
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Tuyết Tình
Mới nhất:
Chương 51 :Thiên Lộ bắt đầu (3 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Năm mới khởi đầu mới

Băng Thần tiếp tục con đường của mình với Thiên Đạo trò chơi , lần này mục tiêu của hắn sẽ là đạt được tấm vẻ bước lên Thượng Thần Chi Giới .Thông qua đó gián tiếp cứu toàn bộ Tân Sinh thế giới nơi mà những người hắn yêu thương đang sinh sống .

Phần một toàn bộ xoay quanh Tân Sinh nhưng phần hai do dàn nhân vật phụ có nhiều người bá đạo không kém gì main thế nên sẽ rất hấp dẫn . Những trận chiến đoạt huyết mạch , cơ duyên sẽ làm không khí câu truyện không trùng xuống .

Đồng thời một trận chiến trong vũ trụ nổ ra ( giống như chiến tranh giữa các vì sao vậy ) , hôm nay ở trong Thiên Đạo bá đạo không có nghĩa ngày mai còn sống để tiếp tục .

Lưu ý : giống như phần một gái là để ăn chứ không phải để ngắm , bạn nào không thích nhiều gái mời nhẹ nhàng đóng tab .

Cảnh giới tu luyện:

Nhân loại bao gồm Vũ Giả, Pháp Sư. Mỗi loại có 13 cấp độ, mỗi một cấp độ bao gồm 10 tiểu cảnh. Ngoài ra còn một loại tu luyện là Dị Năng Giả, tương tự 13 cấp độ, nhưng lại chia làm (-) ( ) (+).

Vũ Giả: Luyện Thể Cảnh - Vũ Sĩ - Vũ Sinh - Vũ Đồ, Vũ Sư - Vũ Vương - Vũ Hoàng - Vũ Tông - Vũ Tướng - Vũ Tôn - Vũ Đế - Vũ Thánh - Vũ Thần.

Pháp Sư: Súc Hôn Cảnh - Pháp Sĩ - Pháp Sinh - Pháp Đồ - Pháp Sư - Pháp Vương - Pháp Hoàng - Pháp Tông - Pháp Tướng - Pháp Tôn - Pháp Đế - Pháp Thánh - Pháp Thần.

Dị năng giả : F - E - D - C - B - A - S - SR - SSR - SSS - Phong Đế - Phong Thánh - Phong Thần.

Yêu thú thì lại khác hơn một chút. Bao gồm 8 cấp độ. Lần lượt là Yêu thú - Thú Vương - Thú Hoàng - Thú Tông - Hóa Hình - Thú Tôn - Thánh Thú - Thần Thú.
Ngoại trừ Yêu thú cấp bậc chia làm sơ - trung - hậu - đỉnh 4 cái tiểu cảnh ra thì từ Thú Vương cho đến Thần Thú đều phân chia 10 cái tiểu cảnh giống như nhân loại

P/s: Về sau sẽ có các cấp độ cao hơn, bao gồm Siêu Phàm - Siêu Thần - Tái Tạo - Hư Vô - Loạn Tượng - Hồng Hoang - Viễn Cổ - Chấn Thiên - Thế thần - Chuẩn thần - Chân Thần - Thần Vương - Thần Đế - Sáng Thế.

Huyết mạch: Thánh Cấp - Thần Cấp - Siêu Thoát - Siêu Phàm - Siêu Thần - Tái Tạo - Hư Vô - Loạn Tượng - Hồng Hoang - Viễn Cổ - Chấn Thiên - Thế Thần - Chuẩn Thần - Chân Thần - Vương Thần - Đế Thần.

P/s: Những cấp thấp hơn Thánh thì đều là rác về sau sẽ không thấy nên sẽ không liệt kê.

Trang bị: Thánh Cấp - Thần Cấp - Siêu Thoát - Siêu Phàm - Siêu Thần - Tái Tạo - Hư Vô - Loạn Tượng - Hồng Hoang - Viễn Cổ - Chấn Thiên - Thế Thần - Chuẩn Thần - Chân Thần - Thông Thiên - Sáng Thế.