Truyện Tu Chân Giới Tại Đô Thị ([email protected])

Tu Chân Giới Tại Đô Thị

Tu Chân Giới Tại Đô Thị

Tác giả:
[email protected]
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: ngẫu đắc tiên duyên
Mới nhất:
Chương 12: Mai phục, Quỷ Vụ Trận (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Ngọc Huy là một người có đại nghị lực nhưng đồng thời cũng là một kẻ có tư chất thấp kém không một tu chân thế lực nào muốn thu nhận.
Hắn Trong một lần tình cờ mà lại được bước lên tiên lộ. Chúng ta cùng xem rốt cục hắn có thể tiến bao xa trên hành trình này.