Truyện Cực Hạn Nhân Sinh ([email protected])

Cực Hạn Nhân Sinh

Cực Hạn Nhân Sinh

Tác giả:
[email protected]
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Trở về
Mới nhất:
Chương 11 : Gặp lại (2 tuần trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 7 người đánh giá
Cái gì gọi là Cực Hạn ?
Điểm cuối con người gọi là Cực Hạn ?
Hay là Vô Cực Vô Hạn không có điểm đến của con người ?
Đây là một thế giới chứa đầy kẻ tốt và người xấu thật giả lẫn lộn , ai là tốt , ai là xấu?
Con người luôn có hai mặt , 1 mặt tốt giành cho người thân , 1 mặt xấu giành cho kẻ thù khó mà kết luận.
Đây là một bộ truyện kể về Lý Mục trên con đường đi đến cái gọi là Cực Hạn Nhân Sinh.