Truyện Cổ Tạo Đại Lục Kí Sự (Hoang Truong)

Cổ Tạo Đại Lục Kí Sự

Đánh giá

9
Đã có 22 người đánh giá
Ngàn tỉ năm trước, Thế giới thụ nhú 1 mầm non từ biển Hỗn Mang.
Trăm tỉ năm trước, Thế giới thụ mọc ra quả đầu tiên, chính là 1 phương thế giới.
10 tỉ năm trước, Bàn Cổ tạo nên 1 phương thế giới , gọi là Cổ tạo đại lục.
10 tỉ năm trước, Nữ Oa tạo nên Ngân Thiên Giới
Vương Thiên Động , 1 đứa bé ở Ngân Thiên Giới, sinh ra ở Ngân Thiên giới, được Bàn Cổ và Nữ Oa trợ giúp, đã và đang lớn lên ở Cổ tạo đại lục.
Sở hữu tứ sinh Thần hồn, 10 tỉ năm qua có 1.
Cau truyện nói về 1 thiếu niên đi trên con đường tu luyện trở thành 1 tồn tại sánh vai Bàn Cổ.
Cảnh giới tu luyện:
+ Phàm Cảnh,Nhập Thần, Chuẩn Thần Vị, Nhận Thần, Hóa Thần, Tu Thần, Kết Anh, Hóa Anh, Sơ Thần, Trung Thần, Thượng Thần,Dung Nhập Cảnh, Thăng Hoa Cảnh,Bất Tử Cảnh,Cổ Thần Cảnh
***********************************************************************************
Anh em đọc truyện vote 9 -10 ủng hộ mình nhé.Mình cảm ơn nhiều