Truyện Võ Hiệp Chi Luân Hồi (Lão Tứ)

Võ Hiệp Chi Luân Hồi

Võ Hiệp Chi Luân Hồi

Tác giả:
Lão Tứ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Luân Hồi Chi Cổng
Mới nhất:
Chương 7 : Thuận Lợi (4 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
3000 đại thiên thế giới , 1 tên lang thang chuyển sinh qua từng thế giới tạo bao nhiêu kí ức.


Chuyện này chủ yếu là sách của Kim Dung lão tiên sinh , sau đó sẽ là các thế giới khác nhau.

Chủ thế giới là hiện đại

truyện đầu tay của Lão Tứ