Truyện Vị Đại Đế Đâu Tiên(Remake) (PTQuangDung)

Vị Đại Đế Đâu Tiên(Remake)

Vị Đại Đế Đâu Tiên(Remake)

Tác giả:
PTQuangDung
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sự cố
Mới nhất:
Chương 11: Kỳ sát hạch năm thứ nhất (1) (4 tháng trước)

Đánh giá

Lại cầm bút viết lần nữa, hy vọng có thể đi tới cuối con đường. Mọi người ủng hộ nha.

Tiến sĩ thiên tài Hoàng Anh Kiệt bị đưa sang dị giới trong một tai nạn, hành trình mới bắt đầu. Tại một thế giới vô cùng rộng lớn, đầy những điều bí hiểm, liệu một tay tiến sĩ bàn giấy có thể làm được những gì.

Xem ảnh nhân vật trong truyện:
https://www.facebook.com/groups/140272869976434/