Truyện Truyền Kỳ Lôi Đế (Truoqq_pham)

Truyền Kỳ Lôi Đế

Truyền Kỳ Lôi Đế

Tác giả:
Truoqq_pham
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tỉnh dậy và tên mới
Mới nhất:
Chương 5: Trở lại địa ngục (4 tuần trước)

Đánh giá

Cuộc sống của một người bình thường sẽ thay đổi ra sao khi nhận được sức mạnh tà ác đến từ con quỷ của địa ngục mang tên Satan. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính tên : Lôi, sau khi được cứu ra từ tay Satan sẽ thay đổi như thế nào để tiếp nhận đuowjc sức mạnh đó. Bí mật kiếp trước của Lôi sẽ là gì??