Truyện Sát Lục Hệ Thống ()

Sát Lục Hệ Thống

Sát Lục Hệ Thống

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Sát Lục Hệ Thống.
Mới nhất:
Chương 13:Diệu Tăng Vô Hoa, Sharingan. (5 tháng trước)

Đánh giá

Truyền này do mình viết , mình đọc và cảm thấy nó như c , nhưng thôi đăng lên cho vui @@@@@@@@
Triệu Quang Nam xuyên qua đến dị giới, sở hữu Sát Lục Hệ Thống có thể triệu hoán chư thiên vũ trụ nhân vật .

' 'Tich, chúc mừng chủ nhân triệu hoán được Long Qua Nhi.' '

' 'Tich, chúc mừng chủ nhân triệu hoán được Huyền Thiên Tà Đế ' '

' 'Tich chúc mừng chủ nhân sử dụng vòng xoay may mắn nhận được Như Lai Thần Chưởng.''

... . .
Tàn sát để xóa sạch giết chóc,tàn sát để thấy được thật giả.

Là địa ngục vời ta đến,để trông rõ thế gian này toàn phù hoa giả dối.

Cái gì là đạo,cái gì là chính,cái gì là pháp.

Việc ta làm là đạo,thân ta chính là pháp,chính và tà đâu cần ngươi nói ra.

Ta dùng máu nhuộm lấy cả thiên hạ,đổi về một đất trời tuyệt không tì vết.