Chương 264: Thông báo x3(việc quan trọng nhắc lại ba lần)

Dòng Máu Lạc Hồng

Chương 264: Thông báo x3(việc quan trọng nhắc lại ba lần)

Thông báo:

Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đón đọc cũng như nhận xét cho truyện. Để đi đến hôm nay, đã là cố gắng rất lớn của mình. Nhiều lúc cũng từng muốn ngừng lại, nhưng do tự hứa sẽ viết một quyển sách của riêng mình, nên tiếp tục đến hôm nay. May mắn cũng hoàn.

Do ngành nghề mình không đang làm cũng không quá liên quan, nên so với các tác khác tốc độ viết hoàn một chương của mình khá chậm. Ban đầu mình chỉ nghĩ viết đến khi thống nhất, nhưng được sự đóng góp, ủng hộ lên mình sẽ tiếp map 2.

Thông qua map 1, các bạn đã được theo dõi quá trình khi Nguyễn Toản đến. Hợp tác với Nguyễn Huệ, tiến hành bố cục ở hai nơi: Đông Ấn Độ và Trung Quốc cũng như thống nhất đất nước. Phần này do muốn có thể giới thiệu lại những nhân vật lịch sử cho mọi người, nên mình đã cố lồng nhét vào, có thể khiến bạn bội thực, mình xin lỗi, phần sau sẽ hạn chế tối đa.

Sang tới map 2, mình sẽ tả lại quá trình mở rộng của Nguyễn Toản từ vùng biển Đông Nam Á, tiến tới làm chủ Đông Á, Châu Á. Qua đó có căn cơ đối chọi với hàng loạt đế chế hùng mạnh lúc bấy giờ: Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Phổ. Đồng thời cũng miêu tả sự phát triển đỉnh phong của đất nước sau thống nhất, dòng máu lạc hồng lan toả ra xa.

Do kiến thức còn hạn chế lên khi viết sẽ có những sai xót, nhưng tổng thể sẽ bám sát theo tiến trình lịch sử nhất, không quá bug.

Để có động lực viết cũng như hoàn, mình sẽ cho phần này vào vip(dự kiến khoảng 200-300 kẹo/1 chương.). Khi vào vip, mỗi ngày mình sẽ ít nhất có 1 chương, các bạn có thể yên tâm.

Kẹo các bạn có thể làm nhiệm vụ hàng ngày: Đề cử; check-in...(ít cũng có 800 kẹo free). Hoa thì phụ thuộc level: level 1 mỗi ngày 1 hoa(hoa dùng trong ngày); level 2-2 hoa...

Trong quá trình đợi set vip(dự kiến là thứ 2 hoặc thứ 3. Nên đến hôm đó mỗi ngày(từ t7) mình sẽ đăng 1 chương của phần tiền truyện. Trong khi viết tiếp map 2. Để đảm bảo đủ 30 chương tồn cảo trước khi set vip.).......

Về phần phần tiền truyện này chỉ là cách nhìn hài hước, không mang quan điểm lịch sử,đôi chút là quan điểm cá nhân. Nó cũng để dành tặng các bạn đã góp ý. Đồng thời phần nào đó bổ sung những cái thiếu, rõ hơn cách phần đã chú thích, góc nhìn lịch sử tổng quan nước nhà trước khi Toản đến, phong trào Tây Sơn…... Mình có tham khảo nhiều trang, và chỉnh sửa cho phù hợp. Xin chân thành cảm ơn các tác giả: fb: Lạc ngắm nhân gian, fb: DAINAMBALL, fb: Cổ phong hài hước, Những bài dã sử việt - Tạ Chí Đại Trường ; Việt sử giai thoại -Đào Trinh Nhất, Nhà Tây Sơn - Quách Tấn và Quách Dao; Quang Trung - Hoa Bằng; Tây Sơn bi hùng truyện - Lê Đình Danh; Nam Bộ với triều Nguyễn - Nguyễn Đình Xuân; Vua Gia Long và người Pháp - Nguyễn Thuỵ Khê; Tập San nghiên cứu văn sử địa số 24(01/1957); Lịch sử tư tưởng Quân sự Việt Nam - Viện lịch sử quân sự Việt Nam; Hoàng Lê thống nhất chí; Quốc triều chánh biên toát yếu; …..). Phần này mình mất nhiều công để tổng hợp, tóm lược nhất(chủ yếu phần phục vụ truyện, không cả giai đoạn này tóm lại mất khá nhiều công), tuy nhiên sẽ còn có nhiều sai xót mong được góp ý.

Nếu ai không thích có thể bỏ qua, không quá ảnh hưởng cốt truyện.(Phần tiền truyện từ chap 265-305. Cảm ơn.)