Chương 4839: Thần thụ! Thần thụ!

Cửu Vực Kiếm Đế

Chương 4839: Thần thụ! Thần thụ!

Chương 4839: Thần thụ! Thần thụ!

Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, tiếp qua Không Giới, cũng là nhìn thấy cái này Không Giới bên trong để đó một cái huyền băng ngọc cái rương.

Tại cái này huyền băng ngọc bên trong, Cổ Mã thần thụ nhánh cây, liền bị hoàn toàn đông kết tại bên trong, trong đó lực lượng không có một tơ một hào có thể tiết lộ tại cái rương này bên ngoài.

Nhưng là tại cái này tiếp xúc gần gũi đến cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây, Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, trên người hắn Kiến Mộc thần thụ loại kia khát vọng, càng phát ra mãnh liệt.

Nếu không phải là hiện tại Sở Phong Miên áp chế cái này Kiến Mộc thần thụ lực lượng, hiện tại cái này Kiến Mộc thần thụ chỉ sợ đều muốn nhịn không được trực tiếp toát ra tướng tới cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây thôn phệ.

"Thứ này bên trong ngoại trừ ẩn chứa vô cùng thuần túy sinh mệnh lực bên ngoài, liền là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, loại lực lượng này hẳn là là tới từ Tổ Mã kỷ nguyên lực lượng..."

Đối với Tổ Mã kỷ nguyên, Sở Phong Miên lại là nhiều nhất chỉ ở Hoang Thần trong trí nhớ hiểu rõ một hai, chỉ có một cái thô sơ giản lược nhận biết, đối với Tổ Mã kỷ nguyên lực lượng, hắn cũng không cái gì hiểu rõ.

Bất quá nếu là có thể gây nên Kiến Mộc thần thụ bản năng, thứ này tự nhiên là đối với Kiến Mộc thần thụ có chỗ tốt cực lớn, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này Không Giới chính là biến mất tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay.

Nhìn Sở Phong Miên là đem cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây thu lên, nhưng là trên thực tế cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp thu vào bản thể thế giới bên trong.

Bản thể thế giới bên trong.

Cảm thấy cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây, Kiến Mộc thần thụ đều là biến vô cùng hưng phấn lên, vừa mới đạt được Sở Phong Miên mệnh lệnh, cái này Kiến Mộc thần thụ rễ cây, chính là đem cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây trực tiếp trói chặt, sau một khắc Cổ Mã thần thụ nhánh cây lực lượng liền bị Kiến Mộc thần thụ thôn phệ.

Cái này Cổ Mã thần thụ, nhưng cũng là Tổ Mã kỷ nguyên bên trong sản sinh ra thần thụ, dựa theo nghe đồn, cái này Cổ Mã thần thụ rất nhiều uy năng, lại là cùng Kiến Mộc thần thụ cực kỳ tương tự, nguyên nhân chính là như thế, cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây mới đối Kiến Mộc thần thụ có tác dụng lớn?

Sở Phong Miên thấy cảnh này trong lòng cũng là không khỏi suy nghĩ cái này.

Một bên khác, Thiên Vân đấu giá hội vẫn còn tiếp tục.

Cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây cũng coi là cho lần này Thiên Vân đấu giá hội mở một cái tốt đầu, lệnh trong hội trường náo nhiệt phi phàm.

Rất nhanh kiện thứ hai vật đấu giá cũng là đem ra, đây là một bộ áo giáp.

Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua, chính là không có bao nhiêu hứng thú, cái này áo giáp nhiều nhất là thích hợp một vị Quân Vương, đối với Đế Quân mà nói, không có chút nào lực hấp dẫn.

Cái này Thiên Vân đấu giá hội bình thường chỉ có kiện thứ nhất vật đấu giá cùng cuối cùng vật đấu giá giá trị cao nhất, cho nên tiếp xuống lấy ra vật đấu giá, mặc dù cũng coi là một chút bảo vật, đáng giá một chút thần thoại tứ trọng, thậm chí là Quân Vương tới tranh đoạt.

Nhưng là đối với Sở Phong Miên mà nói, lại là không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn.

Vừa lúc Sở Phong Miên dứt khoát cũng là toàn thân tâm chú ý đến hắn bản thể thế giới bên trong, Kiến Mộc thần thụ thôn phệ cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây một lần khẽ động.

Cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây lực lượng, so với Kiến Mộc thần thụ lại là nhỏ yếu tiểu nhiều, cho nên dù cho là cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây liều mạng chống cự cái này Kiến Mộc thần thụ lực lượng, lại là y nguyên trốn bất quá bị thôn phệ vận mệnh.

Theo Kiến Mộc thần thụ thôn phệ cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây, Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, Kiến Mộc thần thụ lực lượng tại kéo lên, nhất là loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên quan sát cái này, cái này Kiến Mộc thần thụ, lại là tại thuế biến.

"Đây là?"

Sở Phong Miên đều là ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận quan sát một màn này.

Thôn phệ cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây, Kiến Mộc thần thụ không chỉ là trên lực lượng tăng lên, càng là có một loại chất tăng lên, tựa hồ là ở thuế biến, hướng về đã từng Hoang Cổ kỷ nguyên chân chính Kiến Mộc tại thuế biến.

Quan sát được một màn này, cũng là để Sở Phong Miên không khỏi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây, lại là còn có để Kiến Mộc thần thụ thuế biến tấn thăng khả năng.

Sở Phong Miên trên thân cái này Kiến Mộc thần thụ, nói cho cùng chỉ là Kiến Mộc vỡ vụn về sau một bộ phận nhánh cây, hóa thành cây giống biến thành, bản thân kỳ thật đều chưa hẳn tính là chân chính Kiến Mộc thần thụ, chỉ là hậu duệ.

Mặc dù là bởi vì cái này Kiến Mộc thần thụ cùng Sở Phong Miên hòa làm một thể, lấy Sở Phong Miên thực lực tăng lên, tại tăng thêm đủ loại cơ duyên, hiện tại để Kiến Mộc thần thụ phát triển đến tình trạng như thế.

Nhưng là bây giờ cái này Kiến Mộc thần thụ, lại cũng chỉ là ẩn chứa cái này chân chính Hoang Cổ kỷ nguyên Kiến Mộc thần thụ một chút huyền diệu thôi, trong đó lại là có trên bản chất khác nhau.

Không quản là về mặt sức mạnh, hay là tại huyền diệu bên trên, đều là có cực điểm khác nhau.

Sở Phong Miên vậy không phải là không có muốn qua, để cái này Kiến Mộc thần thụ lại lần nữa thuế biến, nhưng là như thế này thuế biến, lại gần như không là lấy nhân lực có thể làm được.

Sở Phong Miên đạt được vô số kinh thế cơ duyên, nhưng cũng bất quá là để Kiến Mộc thần thụ phát triển đến tình trạng như thế, thậm chí có thể nói Kiến Mộc thần thụ phát triển đến hiện tại trình độ như vậy, đã là đầy đủ bất khả tư nghị.

Dạng này Kiến Mộc thần thụ, còn muốn lại lần nữa tấn thăng tiến thêm một bước, hướng về Hoang Cổ kỷ nguyên Kiến Mộc thần thụ thuế biến, đây cơ hồ là không có khả năng một sự kiện.

Sở Phong Miên mình đều cho rằng đây cơ hồ là không có khả năng.

Nhưng là bây giờ thôn phệ cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây về sau, Sở Phong Miên lại là cảm thấy Kiến Mộc thần thụ không chỉ là trên lực lượng tăng lên, loáng thoáng cái này Kiến Mộc thần thụ chỉnh thể lực lượng đều là tại thuế biến.

Mặc dù vẻn vẹn là cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây lực lượng, còn xa xa không làm được đến mức này, thế nhưng là loại biến hóa này lại là mang ý nghĩa, Cổ Mã thần thụ nhánh cây thật có lấy lệnh Kiến Mộc thần thụ thuế biến tấn thăng năng lực.

Cái này lệnh Sở Phong Miên đều là mừng rỡ như điên, Kiến Mộc thần thụ hiện tại đã cắm rễ ở Sở Phong Miên bản thể thế giới bên trong, có thể nói liền là Sở Phong Miên bản thể một bộ phận.

Nếu là Kiến Mộc thần thụ lực lượng có thể lại lần nữa thuế biến tấn thăng lời nói, Sở Phong Miên thực lực tất nhiên vậy lại bởi vậy lại lần nữa tăng vọt, đột bay mãnh tiến cũng có thể.

"Cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây đối ta mà nói, có tác dụng lớn, không thua gì cái kia Địa Mẫu Nguyên Ngọc!"

Sở Phong Miên trong lòng đều là mừng rỡ không thôi.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng, cái này Tổ Mã kỷ nguyên Cổ Mã thần thụ, lại là đối với Kiến Mộc thần thụ đều có khổng lồ như thế chỗ tốt.

Hai cái kỷ nguyên thần thụ, lại là kỳ diệu sinh ra liên hệ.

"Lần này Thiên Vân đấu giá hội thật là đến đúng."

Sở Phong Miên đều là nhịn không được mừng rỡ, hắn lần này xem như ý tưởng đột phát tới tham gia cái này Thiên Vân đấu giá hội, lúc đầu cũng là có muốn gặp một lần thị trường ý nghĩ.

Bây giờ lại là đến đúng.

Không tận mắt nhìn thấy cái này Cổ Mã thần thụ nhánh cây, Sở Phong Miên vậy không khả năng biết thứ này đối với Kiến Mộc thần thụ đều có tác dụng lớn.

Đây cũng là lệnh Sở Phong Miên đối với tiếp xuống Thiên Vân đấu giá hội vật đấu giá, trong lòng càng là nhiều một chút mong đợi, đang mong đợi còn có thể hay không đụng phải một chút đối với Sở Phong Miên tăng thực lực lên hữu dụng bảo vật.

Dù sao Sở Phong Miên nhưng cũng không phải là chỉ tu tinh thể võ đạo võ giả, hắn còn tu hành Tiên Đế chi đạo, càng là đạt được thần thông chi đạo các loại rất nhiều truyền thừa, một chút bảo vật khả năng trên người Sở Phong Miên, có không tưởng được hiệu quả.

(Giấy Trắng: Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.)