Chương 4849: Bá Thiên thiếu chủ Đoạt Mệnh đảo chủ

Cửu Vực Kiếm Đế

Chương 4849: Bá Thiên thiếu chủ Đoạt Mệnh đảo chủ

Chương 4849: Bá Thiên thiếu chủ Đoạt Mệnh đảo chủ

Cái này Vô Gian cấm khu bản đồ, nếu là xuất hiện, Sở Phong Miên tất nhiên là muốn đem mua xuống.

"Cái này Vô Gian cấm khu bản đồ, chỉ có ta đã từng thô sơ giản lược nhìn qua một chút, cho nên ta có thể nói cho các vị, ở trong đó ghi chép địa phương, có ở vào trung tầng giấu đồ địa phương."

Nhìn xem trong hội trường võ giả đều là một mặt hưng phấn nghị luận ầm ĩ, cái này Thiên Vân hội trưởng cũng là mở miệng, càng là tại thêm một tề mãnh liệu.

"Cái gì!"

"Trong địa đồ ghi chép có trung tầng giấu đồ địa phương?"

Lời này vừa ra, tất cả Đế Quân đều hoàn toàn biến sắc.

Thậm chí là một chút lúc đầu vô cùng bình tĩnh, còn chuẩn bị góp nhặt tài phú tranh đoạt Tổ Thần Tinh cường giả, đều là sắc mặt động dung bắt đầu.

Trung tầng giấu đồ địa phương!

Ngay cả Sở Phong Miên nghe được đều là biến sắc.

Cái này Vô Gian cấm khu, kỳ thật cũng bị phân làm ba cái khu vực, vòng ngoài, trung tầng, cùng bên trong giới.

Càng đến gần Vô Gian cấm trong vùng hạch tâm nơi, ẩn chứa trong đó nguy hiểm cũng càng nhiều, nhưng là đồng dạng vậy mang ý nghĩa bảo tàng càng nhiều, nhất là đã từng Thần Vực kỷ nguyên hứa nhiều cường đại tông môn, bọn hắn nơi đóng quân nhưng đều là ở hạch tâm bên trong giới bên trong.

Cho nên dựa theo tính nguy hiểm, cái này Vô Gian cấm khu cũng là bị chia làm ba cái khu vực.

Trong đó vòng ngoài, chính là đại bộ phận tiến vào Vô Gian cấm khu võ giả, chỗ tìm kiếm khu vực, vòng ngoài to lớn nhất, tính nguy hiểm vậy thấp nhất.

Đương nhiên đã từng Thần Vực kỷ nguyên vô cùng phồn hoa, liền xem như vòng ngoài biên giới nơi, cũng là đã đản sinh ra rất cường đại thế lực, không thua gì cái này Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên Võ Tổ tông môn.

Cho nên liền xem như tại vòng ngoài thăm dò, cũng có thể là thu hoạch không ít, mà trung tầng, lại là muốn so lên vòng ngoài muốn nguy hiểm nhiều.

Nhưng là đồng dạng ẩn chứa trong đó bảo tàng cũng nhiều hơn, đã từng ở vào trung tầng Thần Vực kỷ nguyên thế lực, đều không ngoại lệ nhưng đều là đủ để so sánh hiện tại Tam Hoàng Điện quái vật khổng lồ.

Cho nên giống như là một chút thực lực cường đại Đế Quân, một chút cường đại Võ Tổ tông môn thành lập đội ngũ, lại là không muốn dừng bước tại vòng ngoài, cho nên liền là tiến vào trung tầng thăm dò.

Có thể trúng tầng tính nguy hiểm vô cùng lớn, liền xem như Đế Quân tùy tiện tiến vào bên trong, cũng có được khả năng rất lớn vẫn lạc, mỗi một lần Vô Gian cấm khu mở ra, vẫn lạc tại trong đó Đế Quân vậy cũng không biết có bao nhiêu.

Nói lên Vô Gian cấm khu bản đồ, tại đại bộ phận võ giả xem ra, cũng đều là vòng ngoài bản đồ, dù sao mong muốn khắc bản đồ, cái kia lại là cần phải cẩn thận thăm dò một phen.

Vô Gian cấm khu khắp nơi đều là nguy hiểm, liền xem như vòng ngoài một chút nguy hiểm, vậy đủ để khả năng dẫn đến Đế Quân vẫn lạc, vòng ngoài bản đồ đều kiếm không dễ, về phần trung tầng, đều là không người muốn qua.

Nhưng là bây giờ Thiên Vân hội trưởng mở miệng, vậy mà nói là cái này Vô Gian cấm khu trong địa đồ, lại là ghi chép trung tầng giấu đồ địa phương.

Cái gọi là giấu đồ địa phương, kỳ thật chỉ liền là hung, Vô Gian cấm khu bên trong một chút nguy hiểm nơi, đương nhiên vì tị huý, lại là đổi tên là giấu đồ địa phương.

Bất quá cái này chút giấu đồ địa phương, bản thân đại bộ phận đều là Thần Vực kỷ nguyên một chút tông môn nơi đóng quân, hoặc là nói bản thân liền là đã từng Thần Vực kỷ nguyên một chút thành thị, ẩn chứa trong đó bảo tàng tự nhiên cũng muốn càng nhiều.

Từng cái độc lập tông môn nơi đóng quân, bình thường bị người thăm dò, vậy đều sẽ bị người mệnh danh là giấu đồ địa phương, cái này chút giấu đồ địa phương, mới là tiến vào Vô Gian cấm khu võ giả, chân chính mong muốn thăm dò địa phương.

Hiện tại Thiên Vân hội trưởng lấy ra trong địa đồ, lại là cất ở đây trung tầng giấu đồ địa phương, như vậy bản đồ này giá trị coi như còn muốn càng thêm kinh người.

"Lại là có trung tầng giấu đồ địa phương, xem ra ngược lại là có cần phải đem mua xuống."

Tại ghế lô số 3 bên trong, một vị trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy.

"Vô Gian cấm khu bản đồ, giá khởi điểm, một ngàn mai nhị phẩm võ đan!"

Nhìn thấy từng đạo cực nóng ánh mắt tụ vào tại trong lòng bàn tay hắn Vô Gian cấm khu trên bản đồ, Thiên Vân hội trưởng trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, lúc này là tuyên bố giá cả.

Một ngàn mai nhị phẩm võ đan giá quy định.

Cái giá tiền này nói ra, đều đủ để là để phần lớn người nhìn mà lui bước.

Bất quá tại một chút chân chính mong muốn đạt được cái này Vô Gian cấm khu bản đồ trong mắt cường giả, cái giá tiền này, lại là tại bình thường bất quá, hơn nữa còn chỉ là một cái giá quy định.

"Một ngàn một trăm mai!"

"Một ngàn hai trăm mai!"

"Một ngàn năm trăm mai!"

Cơ hồ là cái này Thiên Vân hội trưởng báo ra giá cả trong tích tắc, vô số thanh âm liền là đồng thời vang lên, bắt đầu cái này Vô Gian cấm khu bản đồ tranh đoạt.

Cái này Vô Gian cấm khu bản đồ giá trị, thế nhưng là muốn xa xa siêu việt cái kia một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc.

Huống chi hiện tại Thiên Vân hội trưởng nói, cái này Vô Gian cấm khu trong địa đồ, vẫn còn có trung tầng bên trong giấu đồ địa phương ghi chép, cái này càng làm cho cái này một tấm bản đồ giá trị đủ để tại vượt lên gấp đôi.

Cho nên trong chớp mắt, cái này Vô Gian cấm khu bản đồ giá cả cũng đã là siêu việt Địa Mẫu Nguyên Ngọc, với lại cái giá tiền này, còn tại kéo lên.

"Một ngàn sáu trăm mai!"

Thanh âm này lại là một tên không so với tuổi trẻ thân phận, chính là đến từ ghế lô số 7 bên trong.

"Thanh âm này! Là Bá Thiên thiếu chủ! Bá Thiên Võ Môn rốt cục vậy ngồi không yên!"

Có chút võ giả cũng là lập tức nhận ra cái này mở miệng người thân phận.

Lần này đến đây tranh đoạt Tổ Thần Tinh quái vật khổng lồ, ngoại trừ Tam Hoàng Điện, Khởi Nguyên Võ Môn bên ngoài, chính là Bá Thiên Võ Môn, Đoạt Mệnh Võ Môn, Cửu Võ Đảo cái này tam phương Võ Tổ tông môn.

Cái này tam phương Võ Tổ trong tông môn, nhưng đều là sản sinh ra qua không ngừng một vị Võ Tổ, nhất là vậy cái này Bá Thiên Võ Môn, càng là liên tiếp sản sinh ra qua bốn vị Võ Tổ, nội tình chi sâu không cách nào tưởng tượng.

Lúc đầu cái này chút thế lực, nhưng đều là hướng về phía cuối cùng Tổ Thần Tinh mà đến.

Nhưng là bây giờ cái này Vô Gian cấm khu bản đồ xuất hiện, lại là lệnh Bá Thiên Võ Môn dẫn đầu vậy tiến vào tranh đoạt bên trong.

"Một ngàn bảy trăm mai!"

Lại là một thanh âm quen thuộc vang lên, chính là cái kia Ngân Các Đế Quân.

Tranh đoạt Địa Mẫu Nguyên Ngọc thất bại, lại là để Cửu Võ Đảo tài phú có thể tiếp tục góp nhặt, bây giờ lại là vừa lúc dùng đến tranh đoạt cái này Vô Gian cấm khu bản đồ sử dụng.

"Cửu Võ Đảo ngược lại là vận khí tốt."

"Không có vỗ xuống cái kia Địa Mẫu Nguyên Ngọc, bây giờ lại ngược lại là nhân họa đắc phúc, có thể tranh đoạt cái này Vô Gian cấm khu bản đồ."

"So với cái này Vô Gian cấm khu bản đồ, cái kia Địa Mẫu Nguyên Ngọc căn bản vốn không tính bảo vật gì, có cái này Vô Gian cấm khu bản đồ, mấy vị Đế Quân tiến vào Vô Gian cấm khu bên trong, lại là rất dễ dàng tìm đến đủ để so sánh, thậm chí là siêu việt cái kia Địa Mẫu Nguyên Ngọc bảo vật."

"Mà ghế lô số 2 bên trong người, lại là làm coi tiền như rác, tiêu tốn nhiều như thế tài phú mua xuống Địa Mẫu Nguyên Ngọc, bây giờ lại là căn bản không có cách nào lại đến tranh đoạt cái này Vô Gian cấm khu bản đồ."

Thấy thế một số võ giả cũng là nhịn không được nghị luận lên.

Phúc họa tương y, không đến cuối cùng trước mắt lại là không người nào biết.

Chỉ là Ngân Các Đế Quân vừa dứt lời, lại là một thanh âm vang lên.

"Một ngàn tám trăm mai!"

Thanh âm này ẩn chứa vô tận uy nghiêm, xem xét chính là một vị sống thượng vị trung niên nhân, nghe được thanh âm này một khắc, lại là lệnh ở đây rất nhiều võ giả, đều là có một loại không rét mà run cảm giác, có một loại xuất phát từ nội tâm kinh khủng.

Bởi vì cái này chủ nhân thanh âm!

"Đoạt Mệnh đảo chủ!"

(Giấy Trắng: Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.)