Chương 4845: Cửu Võ Đảo

Cửu Vực Kiếm Đế

Chương 4845: Cửu Võ Đảo

Chương 4845: Cửu Võ Đảo

Cửu Võ Đảo, lấy tên đến xem, chính là biết cái này chính là một cái Võ Tổ tông môn.

Nhưng là cùng bình thường Võ Tổ tông môn khác biệt, cái này Cửu Võ Đảo, lại là truyền thừa đã lâu, trong lịch sử, thế nhưng là đã từng liên tiếp xuất hiện qua ba vị Võ Tổ cường giả.

Cái này Cửu Võ Đảo nội tình, thực lực, cùng bình thường Võ Tổ tông môn, cơ hồ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc.

Tại toàn bộ Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên Võ Tổ trong tông môn, cái này Cửu Võ Đảo, đều đủ để đứng vào năm vị trí đầu, tính là chân chính đỉnh cấp thế lực.

Mặc dù cái này Cửu Võ Đảo không giống như là Khởi Nguyên Võ Môn bình thường, nắm giữ ngưng tụ võ đan phương pháp, có thể khiến thực lực một mực bảo trì đỉnh phong, nhưng là trải qua ba vị Võ Tổ truyền thừa, Cửu Võ Đảo thực lực bây giờ y nguyên không thể coi thường.

Với lại cái này Cửu Võ Đảo nội tình, càng là sâu không lường được, trong đó truyền thừa tinh thể pháp môn, chính là liền có chừng chín đạo nhiều, một phương thế lực, nắm giữ chín đạo tinh thể pháp môn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện.

Mặc dù Cửu Võ Đảo bên trên một vị Võ Tổ, đã là vẫn lạc vô số cái thời đại, nhưng là bây giờ lại là vẫn không có cái nào một phương thế lực còn dám khinh thị Cửu Võ Đảo.

Nghe đồn rằng cái này Cửu Võ Đảo bên trong, thế nhưng là vẫn tồn tại gần với Võ Tổ đỉnh cấp cường giả, lần này nghe nói Tổ Thần Tinh xuất thế, Cửu Võ Đảo người cũng là lập tức đi tới Vân Thương Chi Thành bên trong, tới tham gia Thiên Vân đấu giá hội, lấy tranh đoạt Tổ Thần Tinh.

Chỉ là trên Thiên Vân đấu giá hội, cái này Cửu Võ Đảo võ giả lại là một mực lộ diện, cái này tại mọi người nghị luận bên trong, đều là cho rằng cái này Cửu Võ Đảo cũng là tại góp nhặt tài phú, chuẩn bị tranh đoạt Tổ Thần Tinh.

Dù sao Cửu Võ Đảo lần này đến, tất nhiên là hướng về phía Tổ Thần Tinh mà đến, đã từng sinh ra qua ba vị Võ Tổ cường giả Cửu Võ Đảo, tự nhiên cũng có được mong muốn bồi dưỡng được vị thứ tư Võ Tổ tâm tư.

Một khi là Cửu Võ Đảo có thể lại lần nữa bồi dưỡng được một vị Võ Tổ đến, lấy Cửu Võ Đảo nội tình, chỉ sợ là lập tức là sẽ trở thành cùng Tam Hoàng Điện sóng vai thế lực, thực lực đủ để siêu việt Khởi Nguyên Võ Môn.

Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc xuất hiện, vẫn là để Cửu Võ Đảo cũng nhịn không được hiện thân.

"Cửu Võ Đảo bên trong Đế Quân đông đảo, mà dạng này một khối lớn Địa Mẫu Nguyên Ngọc, đủ để tăng lên rất nhiều Đế Quân thực lực, mong muốn mua xuống cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc, ngược lại là cũng không kỳ quái."

Giống là có chút đối với Cửu Võ Đảo có hiểu biết một số võ giả, lại là cũng không cảm thấy Cửu Võ Đảo chuẩn bị mua xuống cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc cỡ nào kỳ quái.

Cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc giá trị lớn nhất, kỳ thật liền là trong đó thuần túy lực lượng, đủ để tăng lên một vị Đế Quân thực lực tác dụng.

Giống là như thế này một khối lớn Địa Mẫu Nguyên Ngọc, cho dù là phân cho mấy vị Đế Quân, đều là đủ để khiến mấy vị Đế Quân thực lực tăng lên rất nhiều.

Bởi vậy cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc đối với bình thường độc hành Đế Quân, lại là tác dụng không lớn, bởi vì một vị Đế Quân cũng khó có thể là đem cái này một cả khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc lực lượng hoàn toàn thôn phệ.

Dù sao Địa Mẫu Nguyên Ngọc chỉ là Đế Quân bảo vật, không cách nào dùng đến trùng kích Võ Tổ cảnh giới sử dụng, tương phản chỉ có một ít có rất nhiều Đế Quân thế lực, mà hội càng thêm ưu ái tại cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc.

Cửu Võ Đảo, chính là thứ nhất, bàn về Đế Quân số lượng, Cửu Võ Đảo khả năng không thua gì Tam Hoàng Điện bên trong bất luận cái gì một điện, Cửu Võ Đảo bên trong chín đại truyền thừa võ đảo đảo chủ, nhưng đều là Đế Quân cường giả, tại tăng thêm một chút thái thượng trưởng lão, lão cổ đổng, Cửu Võ Đảo bên trong Đế Quân, trọn vẹn là có mười mấy vị nhiều.

Cho nên hiện tại Cửu Võ Đảo, hội tham dự cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc tranh đoạt, ngược lại là cũng không làm cho người kỳ quái.

Tám trăm mai nhị phẩm võ đan giá cả.

Đối với bình thường Võ Tổ tông môn mà nói, thật là khó mà lấy ra một bút lượng lớn tài phú.

Nhưng là đối với đã từng sinh ra qua ba vị Võ Tổ Cửu Võ Đảo mà nói, lại là không tính cái gì, nói cầm thì cầm.

"Mua xuống cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc, mặc dù là khả năng lệnh cuối cùng tranh đoạt Tổ Thần Tinh thời điểm thất bại, nhưng lại vậy đủ để bồi dưỡng được mấy vị Đế Quân cường giả tối đỉnh."

"Như vậy, tại Vô Gian cấm khu tranh đoạt bên trong, ta Cửu Võ Đảo cũng có thể lấy chiếm cứ ưu thế, cái này Vô Gian cấm khu bên trong Võ Tổ chí bảo, nhưng không phải số ít, cùng là ở chỗ này tranh đoạt Tổ Thần Tinh, chẳng bằng tại Vô Gian cấm khu bên trong đi tranh đoạt."

Ghế lô số 9 bên trong.

Một vị lão giả bưng ngồi ở chủ vị phía trên, ở bên cạnh hắn, cũng là đứng đấy ngồi mấy chục người, đều là Cửu Võ Đảo võ giả, nhưng là lần này Cửu Võ Đảo đội ngũ, nhưng đều là từ vị lão giả này, Cửu Võ Đảo thái thượng trưởng lão, Ngân Các trưởng lão vi tôn.

Lựa chọn mua xuống cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc, trình độ nhất định cũng là mang ý nghĩa Cửu Võ Đảo muốn từ bỏ cuối cùng bảo vật, Tổ Thần Tinh tranh đoạt.

Bất quá, tại cái này Ngân Các trưởng lão suy tính nửa ngày về sau, vẫn là lựa chọn làm ra như thế quyết định, mua xuống cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc, cũng có thể lấy tăng lên rất nhiều Cửu Võ Đảo lực lượng.

Tại tăng thêm Vô Gian cấm khu sắp mở ra, lúc này Cửu Võ Đảo lực lượng đại tăng, tự nhiên là có thể ở trong đó đạt được càng tốt đẹp hơn chỗ.

Về phần cuối cùng nguyên nhân, chính là Ngân Các trưởng lão trong lòng cũng không có lực lượng, tại cuối cùng Tổ Thần Tinh tranh đoạt bên trong, có thể tranh đến qua Tam Hoàng Điện, Khởi Nguyên Võ Môn.

Tam Hoàng Điện với tư cách hiện tại Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên bên trong cường đại nhất thế lực, chân chính quái vật khổng lồ, có được thế lực cũng không phải hiện tại Cửu Võ Đảo chỗ có thể so sánh.

Mà Khởi Nguyên Võ Môn, càng là nắm giữ cái này võ đan phương pháp luyện chế, bàn về tài phú cơ hồ vô cùng vô tận, bàn về tài phú, thậm chí muốn so lên Tam Hoàng Điện còn muốn càng thêm kinh khủng.

Chỗ lấy cuối cùng Tổ Thần Tinh cạnh tranh, Cửu Võ Đảo không chiếm ưu thế, chẳng bằng hiện tại giá quy định mua xuống cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc, tám trăm mai nhị phẩm võ đan giá cả, so với cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc, thật là lộ ra cực kỳ tiện nghi.

Tại tăng thêm thế lực khác, Tam Hoàng Điện, Khởi Nguyên Võ Môn, nhưng đều là còn nhìn chằm chằm cuối cùng Tổ Thần Tinh, tự nhiên vậy sẽ không hao phí tài phú, cùng Cửu Võ Đảo tranh đoạt cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc.

Cho nên ở trong mắt Ngân Các trưởng lão, cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc, đã là Cửu Võ Đảo vật trong túi.

Nhưng lại tại Ngân Các trưởng lão lòng tin tràn đầy thời điểm, một thanh âm lại là phá vỡ Ngân Các trưởng lão tâm tư.

"Chín trăm mai nhị phẩm võ đan!"

Đây là một đạo huyền diệu khó giải thích hư vô phiêu miếu thanh âm.

Nhưng là trong hội trường tất cả võ giả, lại đều đã là nhớ kỹ thanh âm này.

Bởi vì, chính là cái này thanh âm xuất hiện số lần thật sự là nhiều lắm.

Lần này Thiên Vân đấu giá hội bên trên, đại lượng bảo vật, đều là bị cái này chủ nhân thanh âm mua đi.

Tại cái này một thanh âm vang lên một khắc, từng tia ánh mắt đều là không khỏi nhìn về phía ghế lô số 2 phương hướng.

Cái này ra giá người, chính là Sở Phong Miên, nếu là đụng phải Địa Mẫu Nguyên Ngọc, vẫn là như thế một khối lớn Địa Mẫu Nguyên Ngọc, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua.

Chín trăm mai nhị phẩm võ đan, cứ như vậy bị Sở Phong Miên tùy ý báo đi ra, giọng điệu này mây yên gió nhẹ, cực kỳ tùy ý.

"Lại là ghế lô số 2!"

"Hắn lại còn có nhiều như vậy tài phú?"

"Trước đó mua xuống Thất Thải Long Cốt về sau, người này hao phí tài phú liền trọn vẹn sáu bảy trăm mai võ đan, làm sao có thể còn có nhiều như vậy tài phú!"

(Giấy Trắng: Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.)